plenteren


plenteren 1.0

(bosbouw [bosbouw])

een bos verjongen door op bepaalde plaatsen oudere bomen te vervangen door nieuwe aanplant of een bos minder monotoon maken door een deel van de bomen te vervangen door aanplant van een andere soort

Semagram


Plenteren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Plenteren in Nederlandse douglasbossen [...]. Kunnen we douglasmonocultures via plenterbeheer omvormen naar structuurrijk bos met hoge houtkwaliteit? Biedt deze op uitkapbeheer gerichte methode nieuwe mogelijkheden ten opzichte van werken met toekomstbomen? Deze vragen stonden centraal op de najaarsexcursie van Pro Silva.

   http://www.knbv.nl/prosilva/287/plenteren-in-nederlandse-douglasbossen

   Op zestigjarige leeftijd blijkt het bos wonderlijk goed te groeien, niet alleen vanuit productie geredeneerd, maar zeker ook vanuit bosbeeld en natuurlijke bosontwikkeling. De groei is fenomenaal, veel hoger dan de opbrengsttabellen aangeven. Er is nu een goede uitgangspositie om de verjonging in te zetten. Er is veel natuurlijke verjonging aanwezig van diverse soorten. Deels zou er zelfs geplenterd kunnen worden, dus individuele uitkap, met name in de menging van beuk met esdoorn.

   http://library.wur.nl/artik/vnbl/1783117.pdf

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • plenterbeheer
   • plenterbenadering
   • plenterbos
   • plentergedachte
   • plentersituatie
   • plentersysteem

   plenteren 2.0

   een huis ontruimen waarin de bewoner of bewoners zoveel spullen hebben verzameld en opgeslagen dat het wonen erin of in de omgeving ervan een gevaar oplevert voor de volksgezondheid
   Genoemd naar de Amsterdamse GGD-medewerker Henk Plenter, die gedurende een periode van zo'n 40 jaar, tot zijn pensionering in 2011, betrokken is geweest bij het uitvoeren van dit soort ontruimingen. In het tweede citaat wordt hij abusievelijk wethouder genoemd; deze functie heeft de heer Plenter echter nooit vervuld.

   Semagram


   Plenteren…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     'Als de politie me belt, zeggen ze: "Henk, die woning stinkt zo verschrikkelijk, die moet effe geplenterd worden." Da's van m'n achternaam, Plenter [...]. Het is echt een kick als je binnenkomt terwijl iemand je eigenlijk niet binnen wil hebben. Van die ouwe wijfies die staan te gluren achter de gordijnen. Soms heb ik hele conversaties door de deur heen. Laten ze me dan nóg niet binnen, tsja, dan komt het breekijzer eraan te pas. Maar meestal lukt het met praten. Vaak zie je het al aan de buitenkant. Plastic zakken voor de ramen, gore gordijnen. Ik zou niet weten wat ik op het gebied van vervuiling nog niet heb meegemaakt. Tachtig kuub vuil uit een woning halen, het is normaal voor me geworden. Een enkele keer denk ik: hoe krijgen ze het voor elkaar? Zo'n bende, zo'n stank. Pannen vol met stront.'

     http://www.groene.nl/1998/15/hygi-euml-nisch-woningtoezicht-henk-plenter,

     Hoarders verzamelen hun zaken in die mate, dat er een sociaal isolement ontstaat, het geeft ze reden zich te verschuilen. We kennen allemaal de verhalen van de zonderlinge man met een huis vol boeken, ontruimd wegens brandgevaar of de vrouw met 30 katten, ontruimd wegens stankoverlast, enz. [...]. Meestal komt de hulp pas goed op gang doordat er geplenterd moet worden (= ontruiming van een woning, genoemd naar wethouder Plenter uit Amsterdam die dit propageerde).

     http://www.financieel-groningen.nl/2010/06/plenteren-of-samen-werken/,

     Noodzaak tot plenteren bij hoarding wordt bepaald door brandweer en dierenbescherming.

     http://twitter.com/GTDorganized/status/16312321198,