polikliniek


polikliniek 1.0

afdeling of inrichting in een ziekenhuis waar patiënten behandeld worden die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar die daar op spreekuur komen bij artsen of specialisten voor een medisch consult of een kleine medische behandeling

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een polikliniek…

is een inrichting

 • [Geheel] is een afdeling of inrichting binnen een ziekenhuis of een andere medische instelling
 • [Functie] is opgezet voor het behandelen van kleine medische problemen of het verrichten van kleine medische handelingen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van een ziekenhuis
 • [Plaats] bevindt zich in een ziekenhuis of een andere medische instelling
 • [Gebruiker] wordt bezocht door patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen of bedlegerig zijn maar die slechts voor een medisch consult komen of een kleine medische behandeling

Algemene voorbeelden


Eerst was ik een paar weken thuis, met flinke koorts, en toen de ontsteking niet wilde overgaan, werden er twee gaten in mijn neus gezaagd en moest ik elke dag naar de polikliniek om uitgespoten te worden.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Tijdens de controles op de polikliniek worden deze medicijnen geleidelijk verminderd en gestopt.

http://www.uzleuven.be/UZroot/content/home/wieiswie/diensten/kindercardiologie/ziektebeelden/

Voorbereiding voor opname in de kliniek door ondersteuning en voorlichting en nazorg of vervolgzorg na een behandeling kan plaatsvinden in de polikliniek.

http://www.novadic.nl/index.htm

Op de polikliniek werken twee cardiologen die onder andere gespecialiseerd zijn in de behandeling van hartfalen.

http://olvg.ziekenhuis.nl/actueel/jaarverslag_2000/pat_hartfalen.html,

Combinatiemogelijkheden


met substantief erachter


 • een polikliniek anesthesiologie
 • een polikliniek cardiologie
 • een polikliniek chirurgie
 • een polikliniek dermatologie
 • een polikliniek endocrinologie
 • een polikliniek gynaecologie
 • een polikliniek hartfalen
 • een polikliniek kindergeneeskunde
 • een polikliniek KNO
 • een polikliniek nefrologie
 • een polikliniek neurologie
 • een polikliniek oncologie
 • een polikliniek oogheelkunde
 • een polikliniek orthopedie
 • een polikliniek psychiatrie
 • een polikliniek pijnbestrijding
 • een polikliniek radiologie
 • een polikliniek radiotherapie
 • een polikliniek seksuologie
 • een polikliniek traumatologie
 • een polikliniek urologie
 • een polikliniek verloskunde

Drempelvrije poliklinieken van ziekenhuizen. Ook hier kunt u anoniem en veelal gratis onderzocht en behandeld worden zonder dat u een verwijskaart van de huisarts nodig hebt. Ze zijn aanwezig in de academische ziekenhuizen (vaak op de polikliniek dermatologie) van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Maastricht en Utrecht.

http://www.nvog.nl/

De polikliniek pijnbestrijding heeft als taak het beoordelen en indien mogelijk behandelen van patiënten met pijn.

http://www.anest-nieuwegein.net/

Zo worden er - om voor vergoeding van de hulp in aanmerking te komen - door de huisarts patiënten verwezen naar de gynaecoloog of uroloog, in de hoop dat die vervolgens doorverwijzen naar de polikliniek seksuologie.

http://www.nisso.nl/nnieuws.htm

met adjectief ervoor


 • een drempelvrije polikliniek

De polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen van de GGGD, kortweg de SOA-poli, aan de Groenburgwal in Amsterdam is een van de zes drempelvrije poliklinieken die Nederland telt. "Drempelvrij" wil zeggen dat de bezoekers er terecht kunnen zonder verwijzing van de huisarts en dat zij er gratis worden onderzocht en behandeld.

http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

 • een chirurgische polikliniek

De chirurgische polikliniek van het Diaconessenhuis en de Meppeler huisartsen hebben in de afgelopen maand aardig wat te stellen gehad met de lichamelijke gevolgen van vorst, ijzel en sneeuw.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


 • een polikliniek voor geslachtsziekten
 • een polikliniek voor ouderen

De voorlichters in eigen taal en cultuur werken nauw samen met andere GGGD-afdelingen [...]. In samenwerking met de polikliniek voor geslachtsziekten geven zij SOA-voorlichting en in samenwerking met Infectieziekten wordt voorlichting gegeven over hygiëne en vaccinatie tegen hepatitis-A.

http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

In Beverwijk is een polikliniek voor ouderen gevestigd in het Rode Kruis Ziekenhuis.

http://www.duinenbosch.nl/

 • een polikliniek van een ziekenhuis

Je hebt veel verschillende taken als doktersassistent [...]. Je werkt in een huisartsenpraktijk, een polikliniek van een ziekenhuis, op specialistische afdelingen van een ziekenhuis of bij de GG en GD.

http://werk.net/

met ander, nevengeschikt substantief


 • poliklinieken en deeltijdbehandeling

Op dit moment heeft Duin en Bosch poliklinieken en deeltijdbehandeling in Beverwijk, Castricum, Purmerend, Velsen, Zaandam en Hoorn.

http://www.duinenbosch.nl/

 • een polikliniek of een dagkliniek

Soms wordt een cliënt die reeds in behandeling is bij de polikliniek of dagkliniek via de Intake- en Indicatiecommissie doorverwezen voor behandeling in de kliniek.

http://www.centrum45.nl/indakc45.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


polikliniek 1.1

spreekuur op een polikliniek dat gehouden wordt door een arts of specialist

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • polikliniek hebben
 • polikliniek houden
 • polikliniek lopen

Om te beginnen zal dr. Kruik éénmaal in de twee weken op donderdagochtend polikliniek houden.

http://www.zgtcardio.nl/archives/tag/buitenpoli

Ik ga nu aan de slag, heb polikliniek.

http://aljawesterbeek.waarbenjij.nu/Reisverslag/?page=message&id=1213406