politiebevoegdheid


politiebevoegdheid 1.0

bevoegdheid waarover de politie beschikt; bevoegdheid van de politie; ook: bevoegdheid om als politie op te treden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een politiebevoegdheid…

is een bevoegdheid

 • [Bezitter of eigenaar] is een bevoegdheid waarover de politie beschikt of waarover men, net als de politie, beschikt

  Algemene voorbeelden


  Het overgrote deel van de petities had betrekking op het groen, op politiebevoegdheden en op de openbare werken.

  http://www.brugge.be/jaarverslag/jv1999.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • (geen) politiebevoegdheden hebben
  • (geen enkele) politiebevoegdheid hebben
  • politiebevoegdheid krijgen
  • politiebevoegdheden misbruiken

  De kustwacht heeft alleen binnen de territoriale wateren politiebevoegdheden.

  de Volkskrant,

  De stadswachten staan net zoals de politie ten dienste van de bevolking, maar er is natuurlijk een belangrijk verschil: stadswachten hebben geen enkele politiebevoegdheid, en kunnen dus niemand bekeuren of verbaliseren.

  http://www.hasselt.be/open.php?lang=nl=menu

  In Genk en Leuven starten binnenkort de eerste initiatieven in het raam van de veiligheidscontrole. De stadswachten hebben geen politiebevoegdheid. Ze patrouilleren op bussen en metro's.

  De Standaard,

  Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne, die woensdag het groene licht gaf om jonge stewards in te zetten op fuiven, liet gisteren wel weten dat de jongeren in geen geval politiebevoegdheid krijgen.

  De Morgen,

  Politiebevoegdheden worden misbruikt om politieke tegenstanders van bevriende politici onder druk te zetten of te intimideren.

  http://www.law.uu.nl/sim/publ/reenen/,

  met adjectief ervoor


  • nieuwe politiebevoegdheden
  • ruimere politiebevoegdheden
  • reglementaire politiebevoegdheid

  De Grondwet geeft evenwel geen omschrijving van het provinciaal belang. Klassiek wordt het dan ook omschreven als alles wat niet aan de provincies onttrokken is door hogere rechtsnormen om het toe te rekenen aan het nationaal, regionaal, communautair of lokaal belang. De provincieraad beschikt in het kader van dit provinciaal belang over een reglementaire politiebevoegdheid.

  http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

  Volgens de jurisprudentie impliceert de in de artikelen 2 en 12 van de Politiewet omschreven taak van de politie de bevoegdheid tot het geven van bevelen ter handhaving van de openbare orde c.a. Deze bevoegdheid wordt in feite herhaald als van een gemeentelijke strafbepaling een bevel van een politieambtenaar een element vormt. Het gaat dus niet om nieuwe politiebevoegdheden.

  http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

  En voorts FDP-vragen als: moeten we nu nog wel "deprofilerende" coalitie-concessies doen - inzake abortuswetgeving, ruimere politiebevoegdheden tegen georganiseerde criminaliteit (afluisteren, "under-coverwerk"), de financiering van de dure collectieve verzekering van de bejaardenzorg, een gemeenschappelijke kandidaat alsnog voor het presidentschap - als CDU en SPD in de Bondsdagverkiezingen van 1994 alletwee niet boven 40 procent komen en dus tot een grote coalitie worden veroordeeld die ons dan in de oppositie dreigt te brengen?

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • beperkte politiebevoegdheid
  • gelimiteerde politiebevoegdheden

  Het Openbaar Ministerie voelt weinig voor bijgeschoolde burgers met, gelimiteerde, politiebevoegdheden.

  Haagsche Courant,

  Met hun beperkte politiebevoegdheid leggen de hulpagenten zich vooral toe op verkeersopdrachten zoals de vaststelling van verkeersongevallen, verkeersregeling en -toezicht.

  http://www.lokalepolitie.be/LOKPOL_NL/index5.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: over

  • politiebevoegdheid over iets

  Ook het wildparkeren in de straten rondom het winkelcentrum moet na deze maatregelen tot het verleden behoren. Als de werkzaamheden eind juni zijn afgerond, komen het beheer en de politiebevoegdheid over de weg opnieuw in handen van de gemeente.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • het gebruik van politiebevoegdheden
  • het ontnemen van politiebevoegdheid
  • regionalisering van de politiebevoegdheid
  • uitbreiding van politiebevoegdheden
  • medewerkers zonder politiebevoegdheid

  "Een wanhopige poging om door regelgeving te doen lijken dat er iets gebeurt. Amsterdam weet ook wel dat junks door zo'n APV niet gaan denken: nu hou ik maar op met met spuiten. En een uitbreiding van politiebevoegdheden is het niet. Dat màg niet eens met een APV."

  NRC,

  De oplossing zou kunnen liggen in een regionalisering van de politiebevoegdheid, waarbij de gewestelijke overheden, door middel van de bevoegde gewestministers en de provinciegouverneurs aparte provinciale politiekorpsen beheren.

  De Standaard,

  Kenmerkend voor deze vorm is het gebruik van politiebevoegdheden en middelen voor de behartiging van de eigen - niet publieke - belangen van politieke elites.

  http://www.law.uu.nl/sim/publ/reenen/,

  De Franstaligen leken veel minder ver te willen gaan in het ontnemen van politiebevoegdheid aan de burgemeester dan de Vlamingen.

  De Standaard,

  De Lokale en de Federale Politie vormen samen de huidige Politie. Ongeveer 39.000 vrouwen en mannen werken er. Daarvan zijn er ongeveer 35.500 politieambtenaar. Maar er zijn ook zo'n 3.500 medewerkers zonder politiebevoegdheid die vooral in administratieve en logistiek ondersteunende functies werken.

  http://www.jobpol.be/default.asp?id=32==5