politiepersoneel


politiepersoneel 1.0

personeel van de politie; groep mensen die voor de politie werkt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Politiepersoneel…

is personeel

 • [Activiteit of handeling] werkt bij de politie

  Algemene voorbeelden


  Er moet een nationaal uitzendbureau voor politiepersoneel komen om korpsen te kunnen ontlasten in drukke perioden.

  NRC,

  Als oorzaken van de wetteloosheid die in het voormalige Krajina heerst noemt het rapport een tekort aan professioneel politiepersoneel en een "gebrek aan bereidheid bij de Kroatische autoriteiten om krachtige preventieve maatregelen te nemen tegen schenders van mensenrechten".

  De Standaard,

  Het overgrote deel van de 350 miljoen ging niet op aan gebouwen maar aan mensen. Dat is op zich uitstekend, want Nederland wordt alleen veiliger door een royalere inzet van politiepersoneel, en niet door het bouwen van regio- en districtskantoren.

  NRC,

  Zondagochtend omstreeks half elf constateerde politiepersoneel dat de arrestant op de grond van zijn cel lag.

  NRC,

  De politie bestaat uit burgerpersoneel en politiepersoneel.

  http://www.overpelt.be/index.wsql

  De verwachting voor de toekomst is dat zo'n tien procent van het politiepersoneel uit surveillanten zal bestaan, wat betekent dat er dan in Meppel ongeveer zes surveillanten werkzaam zullen zijn.

  Meppeler Courant,