portee


portee 1.0

strekking, draagwijdte van iets; de betekenis van iets in haar volle reikwijdte; belang

Semagram (extra betekenisinformatie)


De portee…

is de strekking van iets

 • [Onstoffelijke inhoud] is de betekenis van iets in haar volle reikwijdte; strekking

  Algemene voorbeelden


  De portee van de biometrie voor de elektronische snelweg reikt aanzienlijk verder dan alleen de aantasting van het menselijk lichaam. Biometrische persoonsverificatie kan op de elektronische snelweg de burger een betere beveiliging bieden van gegevens die belangrijk zijn voor zijn persoonlijke levenssfeer. Niet alle biometrische persoonsverificatieprocedures zijn gepersonaliseerd.

  http://www.minjust.nl/sdu/index.htm,

  Om de portee te peilen van Het Bureau 7 moet de draad worden opgenomen op de laatste pagina van Het Bureau 6, Afgang.

  http://huizen.dds.nl/~jdfvh/voskuil.html

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • filosofische portee
  • internationale portee

  Naast de stilistische kwaliteiten van de auteur wordt vooral de alleszins ernstige filosofische portee van de roman benadrukt (verwantschap met Lyotard of het postmoderne gedachtengoed).

  Postmodernisme en leesstrategie, Thomas Vaessens,

  Kwistig strooit hij met namen van internationale portee (Wittgenstein, Finkielkraut, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie).

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de portee van een verhaal
  • de portee van een dialoog
  • de portee van een mededeling
  • de portee van iemands woorden
  • de portee van een roman

  Je moet zoiets drie keer lezen voordat de portee van de mededeling in haar volle omvang tot je doordringt.

  NRC,

  Van Tilborgh geeft gestalte aan de kettingrokende lerares Duits, die Belle begrijpt en haar prille poëzie serieus neemt. Zij bracht de portée van haar dialoog, de gezochte accenten en voor film overdreven gebaren en mimiek in afgemeten evenwicht. Ze laat ons zelfs de humor van die stijl inzien, waardoor haar personage meerwaarde krijgt en geen karikatuur wordt.

  NRC,

  Vaste verbindingen


  de portee van iets ontgaat iemand (niet)

  1. de strekking van iets ontgaat iemand (niet)

   Mijnheer Van Lookeren had [...] daar nog een verhaal bij gehouden waarvan Jakob de portee was ontgaan, maar dat hem niettemin eens temeer overtuigd had van het diepe inzicht in de vragen des levens waarover zijn werkgever beschikte.

   Het overspelige gras, Louis Ferron,

   Hij had natuurlijk geen woord van het gesprokene kunnen verstaan, maar de portee kon hem niettemin niet ontgaan zijn. Je zag gewoon aan Stephan dat de verbeelding hem nader stond dan de werkelijkheid.

   Het overspelige gras, Louis Ferron,

   De portée van de uitreiking van de speciale honoraire Oscar voor zijn hele oeuvre aan de 82-jarige Italiaanse regisseur Michelangelo Antonioni door Jack Nicholson, de hoofdrolspeler in zijn film Professione: reporter (1975), zal de meeste aanwezigen wel ontgaan zijn.

   NRC,

  de portee van iets dringt (niet) door tot iemand

  1. de strekking van iets dringt (niet) door tot iemand

   De juffrouw aan de andere kant van de lijn moest het voorstel twee keer herhalen voor de portée goed en wel tot Koos doordrong, en nadat hij quasi zijn agenda had geraadpleegd onder het voorwendsel dat hij uitgerekend die bewuste vrijdag vol met afspraken zat, maar eventueel wel een gaatje kon vrijmaken, waren ze het eens geworden over zijn medewerking. Potverdomme, dat was nog eens wat! Zijn eerste tv-optreden!

   De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

   Toen de film was afgelopen, schakelde ik naar het reguliere net, waar juist Leon de Winter werd ondervraagd. Hij zei dat zijn boeken weliswaar in Nederland worden afgekraakt, maar dat zij daarentegen in Duitsland met respect worden besproken. Voordat de portee hiervan helemaal tot mij was doorgedrongen, zag ik dat Leon de Winter was neergezet voor een decor van omgevallen boeken en dat hij werd geflankeerd door twee literaire tuinkabouters, die bij alles instemmend zaten te knikken. Ineens moest ik zo ontzettend lachen.

   NRC,

  de portee van iets (niet) begrijpen

  1. de strekking van iets (niet) begrijpen

   In deze pioniersfase van mediation lukt het nog slechts moeizaam de begeerde officiële status te verkrijgen. Advocaten zijn niet zelden sceptisch over mediation, zien er soms zelfs een bedreiging in. Rechters blijken niet altijd de portee te begrijpen.

   http://www.medem.nl/index1.html

  in portee

  1. in belang; in gewicht

   Nederland koestert enerzijds de traditie van messianisme, Goede Werken Verrichten, en dat is bijvoorbeeld in Nederlandse ontwikkelingshulp en in Nederlandse inspanningen in de Verenigde Naties terug te zien. De veiligheidsband met Amerika wordt tegelijkertijd geringer in portee en in dagelijkse ervaring.

   NRC,