portretteren


portretteren 1.0

met behulp van de beeldende kunsten of fotografie een afbeelding maken van een of meer personen om de gelaatstrekken en het uiterlijk vast te leggen op een louter werkelijkheidsgetrouwe wijze of met een creatief of artistiek doel; een of meer personen afbeelden in een portret; een portret van iemand maken

Semagram


Portretteren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Scheffer maakte deel uit van het Parijse establishment en zijn atelier was een ontmoetingsplaats voor de groten der aarde. Behalve vorsten portretteerde hij staatslieden, vechtersbazen, schrijvers, schilders en komponisten zoals Chopin en Liszt. De hoogtepunten van het oeuvre zijn de schilderijen gebaseerd op passages uit literaire werken, de Griekse vrijheidsstrijd en het kristelijk geloof.

   De Standaard,

   In Nederland zijn de vooruitzichten voor schilders op dat moment niet goed [...]. Daarbij steekt de Britse situatie gunstig af [...]. Bij gebrek aan een eigen schilderstraditie huren de Engelsen vanouds Vlamingen, Hollanders en Duitsers in om zich te laten portretteren.

   NRC,

   De tekening portretteert, in zwart en rood krijt, de jonge Hélène Fourment.

   De Standaard,

   De opdracht luidde mensen te portretteren in hun arbeidsmilieu. De Perlinghi's foto's bieden aldus een archeologie van de uiteenlopende arbeidsplaatsen. Met zijn camera streek hij zowat overal neer: in nachtwinkels, in fabriekshallen, in een kapsalon waar de tijd bleef stilstaan, voor een braadkippenkraam.

   De Standaard,

   Tiltmann verruilde zijn studio voor de dagelijkse werkelijkheid en portretteerde een halfjaar goths in hun eigen, intieme leefomgeving.

   Trouw,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   portretteren 1.1

   een individueel dier, vaak een huisdier of een ander specifiek dier waarvan men de eigenaar is, schilderen of fotograferen, waarbij vooral de weergave van de kop het hoofddoel is; een portret maken van een dier

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Algemene voorbeelden


   Koningin Maria-Hendrika, echtgenote van Leopold II, portretteerde haar honden in olieverf op kleine panelen.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   overig


   • het portretteren

   Wanneer hij opdracht krijgt een paard te schilderen, gaat hij er met het meetlint naar toe om het paard van top tot teen te meten [...]. De expositie is tot 10 januari te bezichtigen [...]. Uiteraard is Busy graag bereid informatie te geven over het portretteren van het eigen paard of de hond.

   Meppeler Courant,

   portretteren 2.0

   iemand of iets in woord of bewegend beeld op een treffende, karakteriserende wijze beschrijven; iemand of iets typerend uitbeelden in woord of bewegend beeld

   Semagram


   Portretteren…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Tenslotte zal Edwoud Gosker gedichten voordragen uit zijn bundel 'Avondmaalgangers'. Hierin portretteert hij alledaagse mensen met al hun zorgen en achtergronden.

     Meppeler Courant,

     In welk personage voelde u zich het best thuis? Mijn clochard-rol in The Fisher King is de ideale mengeling van fantazie en realiteit. Daar portretteer ik een gedreven en bezeten man die op bepaalde momenten zeer kwetsbaar is. Net op dat moment komt een andere persoonlijkheid in hem boven. Die dubbelzinnigheid op het scherm brengen, vond ik fantastisch.

     De Standaard,

     De sketches van het echtpaar lokken weer heel wat beroering uit. Voor het eerst wordt televisie immers gebruikt om het leven en de moeilijkheden van het gewone volk te portretteren.

     http://www.kuleuven.ac.be/up/jona/jona9900-2/p5_Dariofo.html,

     De videomaker portretteert zijn land als een eeuwig veranderende hybriede wereld waar je nooit vat op krijgt.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met bijwoord


     • iemand of iets negatief portretteren
     • iemand of iets uitstekend portretteren
     • iemand of iets waardig portretteren

     Terwijl aanvankelijk alle Russen negatief geportretteerd worden, komt de redding uiteindelijk toch uit hun kamp [...]. De hele film door wordt de toeschouwer op het verkeerde been gezet. Wie is te vertrouwen?

     http://www.moviegids.be/artdet.cfm?tekstnr=661=1,

     Voor wie een beetje met Gorris' oeuvre vertrouwd is [...] zal het geen verbazing wekken dat de cineaste de vrouwelijke nakomelingen van Antonia in de verf zet. Soms komen de mannen in Antonia er bekaaid vanaf [...]. Kromme Vinger, een soort dorpsfilosoof, maakt van alle mannen de meeste indruk. Hij wordt uitstekend en waardig geportretteerd.

     De Standaard,

     met een als-bepaling


     • iemand portretteren als zielig
     • iemand portretteren als een onmens
     • iemand portretteren als leider
     • iemand portretteren als marionet

     Voordat je het weet wordt je geportretteerd als zielig en daar pas ik voor.

     Meppeler Courant,

     De beroemde toneelauteur wordt in het onthullende boek geportretteerd als een onmens, die plot en dialogen van zijn beroemdste toneelwerken "leende" van de vrouwen met wie hij sliep.

     De Standaard,

     Beide presidenten worden door hun aanhangers geportretteerd als visionaire leiders en door critici als marionetten die door onzichtbare handen geleid worden.

     http://www.groene.nl/2004/0424/tr_reagan.html,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding