reclamedrukwerk


reclamedrukwerk 1.0

drukwerk waarmee bedrijven en organisaties adverteren voor hun producten of activiteiten en dat, al dan niet geadresseerd, wordt bezorgd aan mogelijke klanten

Semagram


Reclamedrukwerk…

is drukwerk

   Algemene voorbeelden


   Op onze brievenbus prijkt een duidelijk leesbare sticker [...] waarop we te kennen geven, behalve periodieke huis-aan-huisbladen geen ongevraagd drukwerk op prijs te stellen. Maar die sticker wordt niet altijd serieus genomen. Laatst kwam de man met een huis-aan-huisblad, wat met allerlei reclamedrukwerk tot één pakket was samengevoegd en deponeerde die hele mikmak in de bus.

   Meppeler Courant,

   Tegen reclamedrukwerk kun je op het eerste gezicht maar twee dingen ondernemen: een sticker op de brievenbus plakken dat je het niet wilt ontvangen en een prullebak kopen. Er is echter nog een derde mogelijkheid, namelijk het retourneren van de folder.

   De Internet-sensatie, Francisco van Jole,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • geadresseerd reclamedrukwerk
   • ongeadresseerd reclamedrukwerk

   Wie geadresseerd reclamedrukwerk wil vermijden, kan zich registreren in het Robinsonbestand.

   http://www.ieper.be/nl/

   Met de NEE-NEE of de NEE-JA sticker kunt u kenbaar maken geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen te willen ontvangen, of geen ongeadresseerd reclamedrukwerk maar wel huis-aan-huisbladen.

   http://www.andijk.nl/index2.htm

   reclamedrukwerk 2.0

   exemplaar van gedrukt reclamemateriaal; stuk reclamedrukwerk

   Semagram


   Een reclamedrukwerk…

   is een drukwerk

     Algemene voorbeelden


     Een reclamedrukwerk van één enkel A4-blad (dus minder dan 10 gram) zal [...] onderworpen zijn aan een tarief van 0,0111 euro per exemplaar.

     http://www.itomni.be/Default.aspx?tabid=6667&articleType=ArticleView&ArticleID=1968&PageID=24&language=nl-NL,

     Miljoenen folders en reclamedrukwerken vinden dagelijks [...] hun weg van de detailhandel naar de consument.

     http://www.santibri.nl/

     In overeenstemming met het principe "de vervuiler betaalt" is het aangewezen een belasting te heffen op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken.

     www.lint.be/file_uploads/2210.DOC?_vs=0_N,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • reclamedrukwerkje

     Overige woordfamilieleden


     • antireclamedrukwerksticker