reclameren


reclameren 1.0

levering of genoegdoening vragen in verband met iets dat niet in goede orde is ontvangen of ten onrechte werd onthouden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Reclameren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de afnemer ten aanzien van andere werkzaamheden/leveranties niet op. Het recht van reclame vervalt, indien de afnemer niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de afnemer CSvdS niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

   http://www.computerservice.nl/

   Het grote verschil tussen de Nijhoff Consolidatie Service en de Nijhoff Semi-Consolidatie Service zit in de ontvangst van publicaties. Bij de Consolidatie Service vindt de ontvangst plaats bij Nijhoff, waar de publicaties worden geregistreerd, gecontroleerd, indien nodig gereclameerd en vervolgens gedistribueerd naar de door u opgegeven adressen. Bij de Semi-Consolidatie Service geschiedt de verzending rechtstreeks van de uitgever naar uw adres. Dit betekent dat uw organisatie zelf de administratieve afhandeling van uw abonnementenpakket moet verzorgen (registratie, controle e.d.).

   http://www.nijhoff.nl/

   'Ik vroeg om een ontvangstbewijs,' zegt Beck, 'want je weet het niet. Niet dat een ontvangstbewijs veel helpt, maar als je wilt reclameren heb je tenminste iets zwart op wit.'

   De asielzoeker, Arnon Grunberg,

   reclameren 2.0

   (informeel)

   zijn ongenoegen en bezwaren kenbaar maken over iets; onder protest zijn beklag over iets doen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Reclameren…

   is een handeling

     Algemene voorbeelden


     Marjan heeft het over een collega op school die verteld had dat hij al geruime tijd met de buren in onmin leeft omwille van zijn hond. Voortdurend komen ze protesteren en reclameren terwijl er volgens hem niks aan te merken is op dat beest. Die hond is rustig, doet geen muis kwaad en toch krijgt hij niks dan kwade blikken wanneer hij met zijn Rottweiler over de straat loopt.

     Volgend jaar in Berchem, Leo Pleysier,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     • reclameren over iets

     Kwaliteitsgarantie. De cursist heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de eerste les over de inhoud hiervan te reclameren bij de SORAG-Akademie, waarna tussen de studieleiding en de cursist een regeling zal worden getroffen.

     http://www.sorag.nl/

     Hij zit nu in de abdij Saint Bernard. Het kon niet meer zijn. De gebuurte reclameerde over dat geschruwel om Berenice 's nachts. En hij zat hele dagen in zijn eigen te stekken met breinaalden. Hij mag in de hof van het klooster werken.

     Het verdriet van België, Hugo Claus,