rijsthandelaar


rijsthandelaar 1.0

iemand die voor zijn beroep handelt in rijst, veelal op grote schaal door import, export of andere vormen van groothandel

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een rijsthandelaar…

is een handelaar; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] drijft handel
 • [Wijze] handelt op grote schaal, door import, export of andere vormen van groothandel
 • [Object betroffen] handelt in rijst

  Algemene voorbeelden


  Rijstmagnaat Leakat Mahawatkhan zegt dat de rijstproductie in Suriname een warm hart nodig heeft van de regering. De regering moet meer faciliteiten creëren voor de rijstsector. Dan zal de productie automatisch omhoog gaan. Niet wanneer de rijsthandelaar een dure pelmolen neerzet gaat de productie omhoog.

  http://nickerienieuws.com/page69.html,

  In het binnenlandse handelscircuit spelen private rijsthandelaren, waaronder opkopers, groothandelaren, 'brokers' en kleine molenaars, een belangrijke rol in de rijstdistributie op lokaal en interregionaal niveau.

  http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/eco/2003/l.t.d.hai/,

  Op langere termijn moeten de Filipino's proberen hun eigen rijstvelden productiever te maken. Volgens Habito moet er worden geïnvesteerd in irrigatie en moeten boeren makkelijker aan kredieten kunnen raken. Nu zijn het vaak de grote rijsthandelaars die de boeren geld lenen, in ruil voor een lager prijs voor hun 'palay'.

  http://www.mo.be/artikel/filipijnen-openen-jacht-op-rijstspeculanten,

  Naar aanleiding van de Siberische campagne begonnen rijsthandelaars grote hoeveelheden rijst op te kopen om zo de prijs te manipuleren.

  http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/De_rijstrellen_van_1918,