rijtjeshuis


rijtjeshuis 1.0

bescheiden huis in een rij aan elkaar vast gebouwde huizen waarvan alleen de voorgevel en de achtergevel aan de buitenkant zichtbaar zijn

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een rijtjeshuis…

is een huis; is een gebouw

 • [Omvang concreet] is doorgaans bescheiden van omvang
 • [Constructie] heeft een eigen voorgevel en achtergevel en deelt de zijgevels met de belendende huizen
 • [Positie] staat in een rij huizen die aan elkaar vast gebouwd zijn
 • [Waarde] zit doorgaans in een goedkopere prijsklasse
 • [Waardering] wordt vergeleken met een vrijstaand huis doorgaans beschouwd als een bescheiden woning

Algemene voorbeelden


Omdat het gezin weigerde vervangende woonruimte in een rijtjeshuis te accepteren, spande de gemeente een procedure aan.

Meppeler Courant,

Slechts een enkel huis ziet er anders uit; de rest zijn rijtjeshuizen zoals in andere nieuwbouwwijken.

http://www.slutzky.nl/artik.htm

De tweede aflevering was heel anders van sfeer, al was het maar omdat ze zich goeddeels binnenskamers afspeelde, in rijtjeshuizen in de stad.

Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een achterlijk rijtjeshuis
 • een bescheiden rijtjeshuis
 • een eenvoudig rijtjeshuis
 • een gewoon rijtjeshuis
 • een goedkoop rijtjeshuis
 • een klein rijtjeshuis
 • een kleurloos rijtjeshuis

Voor de lening komen alleen de goedkoopste rijtjeshuizen in aanmerking.

ANP,

Ook op CSR is gezelligheid dus belangrijk, maar het zwaartepunt van de activiteiten ligt toch op de verplichte wekelijkse bijbelstudie, die in een klein rijtjeshuis aan een Delfts grachtje wordt gehouden.

NRC,

Een gewoon rijtjeshuis in een gewone straat.

NRC,

De stumperds zouden er állen méér bij gebaat zijn wanneer ze allemaal een eenvoudig rijtjeshuis zouden krijgen.

http://www.animalfreedom.org/paginas/informatie/contactbladjuli2000.html#vissen,

Nooit wil ik nog in zo'n achterlijk rijtjeshuis wonen.

De droogte, Herman Brusselmans,

Een rij flatgebouwen en wat kleurloze rijtjeshuizen op een lage heuvelrug.

De Standaard,

Sinds ik bij mijn man weg ben, bewoon ik een bescheiden rijtjeshuis.

In liefdes naam, Greta Seghers,

in voorzetselgroep


 • in een rijtjeshuis wonen

Hij woonde in een rijtjeshuis met vrouw en twee kinderen.

Ver van huis, Jaap van Peperstraten,

Nu woont ze in een rijtjeshuis in een nieuwbouwwijk.

http://www.slutzky.nl/artik.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding