rodehond


rodehond 1.0

(ziektebeelden)

ziekte die wordt veroorzaakt door het rubellavirus, met als voornaamste symptomen koorts en het verschijnen van rode vlekjes over het hele lichaam, en die vooral voorkomt bij kinderen; rubella
Volgens de oude spelling gespeld als rode hond; ook tegenwoordig wordt het nog wel zo gespeld.

Semagram


Rodehond…

is een ziekte

  • [Waarneembaarheid] is merkbaar aan rode vlekjes over het gehele lichaam van de patiënt
  • [Groep] behoort tot de kinderziekten
  • [Duur] verdwijnt meestal na enkele dagen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is gevaarlijk bij zwangere vrouwen omdat de ziekte kan leiden tot aangeboren afwijkingen bij de vrucht
  • [Betrokkene] komt vooral voor bij kinderen
  • [Symptoom] heeft als kenmerken koorts, opgezette lymfeklieren achter de oren en huiduitslag in de vorm van rode vlekjes

Algemene voorbeelden


Rodehond is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het rodehondvirus. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die rodehondpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Rodehond kan zeer ernstige, aangeboren afwijkingen veroorzaken.

https://www.rivm.nl/rodehond

Wat zijn de symptomen van rodehond? De eerste symptomen van rodehond zijn hangerigheid, opgezette en gevoelige lymfeklieren en verhoging. Tussen de besmetting en het zichtbaar worden van de eerste ziekteverschijnselen liggen meestal tussen de twaalf en 23 dagen.

https://www.thuisvaccinatie.nl/ziektes/rode-hond

De ziekten roodvonk en rodehond worden beide gekenmerkt door rode vlekken; vandaar het rood als eerste deel van de benamingen. De naam roodvonk is voor het eerst in 1672 genoteerd. Het lijkt een samenstelling van rood en vonk: de naam zou dan iets betekenen als ziekte die wordt gekenmerkt door rode, vurige vlekjes. Maar deze herkomst is schijn: in werkelijkheid is roodvonk een verbastering van roodhond, de oorspronkelijke vorm van rodehond.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/roodvonk-en-rodehond.htm, Nicoline van der Sijs,

Maar waar komt nu de benaming roodhond/rodehond vandaan? Wat heeft de ziekte met een hond te maken? Helemaal niets: het tweede deel van de naam is een verbastering van Middelnederlands hune en zestiende-eeuws Nederlands huin, onzuiverheid, drek, verwant met Oudengels hún onzuiverheid en Middelnederfrankisch hunen puist.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/roodvonk-en-rodehond.htm, Nicoline van der Sijs,