rommelstatus


rommelstatus 1.0

(business, economie en financiën; neologisme)

door een kredietbeoordelaar of ratingsagentschap toegekende status waarmee de kredietwaardigheid van een land of bedrijf als zeer negatief wordt beoordeeld; zeer lage financiële status; junkstatus

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een rommelstatus…

is een status

  • [Deel] maakt deel uit van een reeks van waarderingen; is de laagste status in een reeks van waarderingen
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een door een kredietbeoordelaar of ratingsagentschap toegekende status waarmee de kredietwaardigheid van een land of bedrijf als zeer negatief wordt beoordeeld; is een zeer lage financiële status
  • [Betrokkene] wordt gegeven aan een land of bedrijf
  • [Handelende persoon] wordt gegeven door een kredietbeoordelaar of ratingagentschap
  • [Object betroffen] betreft de kredietwaardigheid van een land of bedrijf
  • [Gevolg of resultaat] heeft gevolgen voor de financiële toestand van een land of bedrijf, omdat er bv. meer rente betaald moet worden op leningen

Hoofdsemagram: status


Algemene voorbeelden


Het ratingagentschap Fitch heeft de rating voor de obligaties van Nokia verlaagd van BBB+ tot BBB-. Dat is nog slechts een graad boven de rommelstatus.

http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_telecom/Nokia_nadert_rommelstatus.9067461-3125.art?ckc=1,

Het Amerikaanse ratingbureau Moody's heeft vorige week de kredietwaardigheid van Portugal verlaagd tot junk- of rommelstatus. Dat betekent dat Moody's investeringen in Portugese staatsobligaties als speculatief beschouwt.

Taaltelefoon,

Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2010