roofvogel


roofvogel 1.0

vogel met een haaksnavel en klauwen met scherpe nagels, die, afhankelijk van de soort, jaagt op levende prooien zoals kleine zoogdieren, andere vogels of vis, of zich voedt met aas
Meestal met uitsluiting van de uilen, in toepassing op de dagroofvogels.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een roofvogel…

is een vogel; is een dier

  • [Deel] heeft een haaksnavel en klauwen met scherpe nagels, en meestal vleugels met een aanzienlijke spanwijdte
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een scherp gezichtsvermogen
  • [Deskundigheid of vaardigheid] wordt soms afgericht als jachtvogel
  • [Gedrag] jaagt op levende prooien of voedt zich met aas; jaagt meestal overdag; heeft verschillende technieken zoals het zwevend rondcirkelen bij een arend of gier, het stil neerzitten bij een visarend, het ter plekke in de lucht wiekelen of bidden door een valk
  • [Onderscheid of tegenstelling] wordt meestal onderscheiden van de uilen die ornithologisch tot een andere soort behoren
  • [Verscheidenheid] komt voor in ongeveer 260 soorten; is een vogel uit de orde Accipitriformes, waar onder meer de arend, buizerd, gier, havik, secretarisvogel en sperwer toe behoren of een vogel uit de orde Falconiformes, waar de valk toe behoren

Algemene voorbeelden


Uilen worden wel beschouwd als "roofvogels van de nacht". Voor de roofvogels reserveert men soms de benaming "dagroofvogels" [...]. Evenals de roofvogels hebben ook de uilen een gekromde, scherpe snavel en vlijmscherpe nagels aan de tenen. Bij gedetailleerde beschouwing blijkt de snavel toch heel anders gebouwd te zijn dan die van de roofvogels [...]. De spijsvertering van uilen is ook anders dan die van de roofvogels. In tegenstelling tot de roofvogels heeft de uil geen krop [...]. Uilen hebben een extra ooglid, welke bij de roofvogels ontbreekt. Uit deze en andere in- en uitwendige verschillen hebben specialisten geconcludeerd dat roofvogels en uilen helemaal niet verwant zijn en dat ze geen gemeenschappelijke voorouders hebben.

http://www.eaglewatch.nl/uilen.html,

Bij roofvogels maar ook bij uilen dient u goed te beseffen dat hun klauwen enorm veel kracht hebben en vlijmscherp zijn.

http://www.valkerij.nl/

Vogels gebruiken meestal alleen hun gezicht en gehoor. Voor roofvogels is het gezicht verreweg het belangrijkste zintuig om de prooien waarvan ze leven te vinden en te vangen. Hun ogen zijn uitzonderlijk groot ten opzichte van hun kop en ze zitten zodanig in de schedel dat ze naar voren kijken. Doordat ze met hun ogen recht vooruit kijken, kunnen ze tijdens het jagen afstanden nauwkeurig schatten. Sommige kiekendieven en haviken gebruiken hun scherpe gehoor om te jagen. De gehooropeningen van vogels zijn vrij klein.

http://spreekbeurt.freddoweb.nl/roofvogels/roofvogels.htm

Van de broedvogels zijn vooral kwartelkoning, patrijs, groene specht, rietgors en ransuil bijzondere bewoners. Ook andere roofvogels zijn goed vertegenwoordigd zoals buizerd, sperwer en torenvalk, al zijn de territoria natuurlijk groter dan het onderzoeksgebied.

http://www.ecopartners.nl/ecologica/klotpb.html

De steenarend is een grote, bruine roofvogel, met de bekende arendskop, bestaande uit de haaksnavel, een verhoudingsgewijs kleine kop, en twee grote, lichtbruine ogen.

http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

Overlastbestrijding middels roofvogels vereist een specialistische aanpak [...]. Roofvogels kunnen vogeloverlast op zeer efficiënte wijze bestrijden. Daarnaast kan ook effectief tegen konijnenoverlast worden opgetreden in gebieden waar conventionele middelen en jachtmethodes niet mogelijk zijn of simpelweg niet toegestaan zoals bijv. industrie- en fabrieksterreinen, begraafplaatsen, sport- en voetbalvelden of andere locaties binnen een bebouwde kom.

http://www.valkerij.nl/

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


  • bidden, cirkelen, zweven

We lieten ons vallen in het zand. Ik geloof dat we ons in de duinen bevonden, aan de zee. Boven ons hing een roofvogel te bidden.

Calvados, Elvis Peeters,

Het enige wat ik zag was een roofvogel die hoog in de lucht aan het bidden was.

Het schot, Hilbert Kuik,

In de verte zie je een kasteel op de enige heuvel staan. In de verte zie je ook een visarend cirkelen. Daar wordt gejaagd. Roofvogels grijpen hun prooi om te beginnen met de ogen. Hun ogen leiden de aanval, het hele lijf gehoorzaamt aan hun ogen.

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Reeds heeft de zomer het dal in zijn greep, boven het woud zweven de roofvogels in statige kringen.

Ach, mijn dal, Jan Veulemans,

met ander, nevengeschikt substantief


  • roofvogels en uilen
  • uilen en roofvogels

De kleurenpracht van Blauwborst (Luscinia svegica) en IJsvogel (Alcedo atthis), het stoere uiterlijk van roofvogels en uilen, het imposante voorkomen van de Kraanvogels (Grus grus).

http://www.museumdepeel.nl/

Lang niet ieder kind weet dat uilen en roofvogels braakballen produceren. Roofvogels zoals torenvalken en buizerds, maar ook uilen, eten hun prooi met huid en haar op. De onverteerbare voedselresten, zoals haren en botjes, braakt de vogel later weer uit. Dit heeft de vorm van een bolletje, daarom: de braakbal.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen