rooskleurig


rooskleurig 1.0

(weinig gebruikt)

met de kleur van rode rozen; de kleur van rode rozen hebbend; rozenrood

Algemene voorbeelden


Maar de retoriek bleef me bij. Mijn werk is ervan vergeven. Bergen vergruizen en rivieren drogen op, enzovoort. Regenbogen verschijnen na vloedgolven a la Noach. ledere wang is rooskleurig, achter iedere wolk schijnt de zon.

Cherry, Mary Karr,

In een vroeg stadium vertoont het een rooskleurig strepenpatroon tussen de zij-nerven die, naargelang het blad ouder wordt, een zilverachtige kleur vertonen.

De Standaard,

Het is afgedrukt op dik rooskleurig A4 papier.

http://www.mobilit.fgov.be/DIVNL/nieuwdiv.htm

Vondel, er op uit met alle geweld een rooskleurige tint aan de zaak te geven (rooskleurig was toen de modetint voor kousen, waarin hij handelde) zwijgt over de schaduwzijden van Badeloch's karakter in alle talen.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


rooskleurig 2.0

hoopvol; veelbelovend

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Algemene voorbeelden


Indonesië wordt elk jaar armer, getuige een verschijnsel als woestijnvorming [...]. Slechts een enkele kale boom heeft stand gehouden op de bergkam. En dat terwijl het Bruto Nationaal Produkt groeit, ja dat groeit maar lustig door. Hetzelfde gebeurt in de meeste rijke landen: achter rooskleurige cijfers schuilt een wereld van verval.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een (weinig) rooskleurige toekomst
 • een (weinig) rooskleurige verwachting
 • een (weinig, niet echt) rooskleurig beeld
 • een (weinig, niet echt) rooskleurig toekomstbeeld
 • een (weinig, niet echt) rooskleurig vooruitzicht

Het klinkt gek, maar de omschakeling van een grijze naar een groene economie moet voor een meer rooskleurige toekomst zorgen.

http://www.s-p-a.be/ideeen/politiekprogr/toekomst/koepel/koepel1.asp

Toekomst: Weinig hoop, een niet echt rooskleurig toekomstbeeld, onzekerheid die je een onrustig naar gevoel geven.

http://www.veg-ijsselstein.nl/tieners/bovennatuurlijk.htm,

Echtgenote Nieke kon de zware taak niet meer aan en verouderde verblijven en enkele minder ernstige kopers zorgden voor weinig rooskleurige vooruitzichten.

http://home2.planetinternet.be/hans008/zoo/geschiedenis.htm

Deels wegens die weinig rooskleurige verwachtingen, deels wegens de zopas ingediende begroting die een einde maakt aan sommige belastingvoordelen en de verbruiksbelasting optrekt van 3 tot 5 procent, eindigden de koersen van de Japanse aandelen en obligaties het jaar op hun laagste niveau van 1996.

De Standaard,

 • een (weinig) rooskleurige positie
 • een (weinig) rooskleurige situatie
 • een (weinig) rooskleurige toestand

In de begrotingsbrief maakte het college van B en W melding van een rooskleurige situatie rond de sportvelden, maar de VVD wees op de zorgen die de rugbyclub heeft over het gebruik van het toekomstige vierde veld.

Meppeler Courant,

Blijft de weinig rooskleurige toestand waarin het volkrijkste land van Afrika, Nigeria, verkeert en de uitzichtloos lijkende situatie van landen als Soedan en Zaïre.

De Standaard,

Hoewel de containerbinnenvaart volgens de opstellers van het rapport in een rooskleurige positie verkeert, klaagt het CBRB erover dat de binnenvaart van alle transportmiddelen het minst bekend is.

NRC,

met werkwoord


 • rooskleurig zijn
 • rooskleuriger zijn

In het militaire domein van Brecht is de situatie iets rooskleuriger.

De Standaard,

Verhalen, veel muziek en poëzie zijn de onderdelen van deze Supplement-uitzending over de Wereld van de Gauchos, een wereld gekenmerkt door metaforen, legendes en een harde realiteit waar niet alles rooskleurig is.

http://www.omroep.nl/nps/supplement/02/0630/welcome.html,

 • iets rooskleurig inzien
 • iets rooskleuriger inzien
 • iets rooskleurig zien

Eurotunnel ziet alvast de toekomst rooskleurig en overweegt een snelle gedeeltelijke heropstart van de Eurostar-verbinding en de pendeldienst voor personenwagens.

De Standaard,

Sollicitatietraining, persoonlijke vorming en zelfs beroepsopleidingen worden al georganiseerd in de gevangenissen maar er is nood aan een geïntegreerde aanpak, gekoppeld aan individuele begeleiding. Zeker gedetineerden hebben dit nodig omdat ze vanuit zichzelf minder zin voor initiatief hebben en omdat ze hun kansen op de arbeidsmarkt vaak rooskleuriger inzien dan ze in werkelijkheid zijn.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

Met nog maar enkele dagen te gaan voor het einde van het tweede kwartaal zijn in de Verenigde Staten weer een rist bedrijfsresultaten in aantocht. Institutionelen in Wall Street begonnen daarom hun portefeuilles schoon te maken. Veel potentiële kopers haakten echter af omdat ze die resultaten niet echt rooskleurig inzien.

De Standaard,

Wie als bestuursvoorzitter een hoog dividend voorstelt, geeft aan dat hij de toekomst rooskleurig inziet.

http://www.belegger.nl/html/nieuws/dividend-beleggen.php

 • er rooskleurig uitzien

De stemming blijft echter voorzichtig omdat het Engelse renteplaatje er niet zo rooskleurig uitziet.

De Standaard,

Opiniepeilingen wezen uit dat het Israëlische volk heimwee begon te krijgen naar het Rabin-Peres-tijdperk toen de wereld, inclusief de Arabische, voor Israël openging en de toekomst er rooskleurig uitzag.

De Standaard,

Omdat de gemeentebegroting 1994 er verre van rooskleurig uitziet zien B en W van De Wijk zich genoodzaakt de raad voorstellen te doen diverse belastingen en heffingen te verhogen.

Meppeler Courant,

 • er rooskleurig voorstaan

Terwijl politieke partijen grote aantallen leden verliezen en ook de vakorganisaties er wat dat betreft niet rooskleurig voorstaan, is Natuurmonumenten uitgegroeid tot een organisatie met meer dan een miljoen leden.

http://www.solidariteit.nl/nummers/100/Solidariteit_grondslag_van_vakorganisatie.html,

Zijn belangrijkste beslissing nam hij wellicht in augustus, toen de zaak er voor de Tsjetsjenen weinig rooskleurig voorstond.

De Standaard,

met bijwoord


 • allerminst rooskleurig
 • allesbehalve rooskleurig
 • evenmin rooskleurig
 • heel rooskleurig
 • minder rooskleurig
 • niet rooskleurig
 • tamelijk rooskleurig
 • vrij rooskleurig
 • weinig rooskleurig
 • niet rooskleuriger
 • nog rooskleuriger
 • steeds rooskleuriger
 • veel rooskleuriger

Dankzij verdere successen in deze competitie kwam Geleen er steeds rooskleuriger voor te staan.

http://www.eaters.nl/

Als men ziet waar Marc Duez geraakt is met de hulp van Fina, ziet de toekomst voor de jonge Saelens er heel rooskleurig uit.

De Standaard,

Opdat hun toekomst nog rooskleuriger zou worden, had hij zijn jongens zelfs naar een verschillend internaat gestuurd.

Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

De Britse economische vooruitzichten zijn bovendien tamelijk rooskleurig.

De Standaard,

De toekomst voor het stadspark ziet er ondanks alle heisa toch vrij rooskleurig uit.

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg23/veto2324/parks.html

Zijn privé-situatie is evenmin rooskleurig.

De Standaard,

"Als roken verboden wordt, ziet de toekomst er veel rooskleuriger uit voor de kunstwerken."

De Standaard,

Het budget '96 zit in moeilijke papieren: de ekonomische groei en het binnenlands verbruik vallen tegen, de werkloosheidscijfers zijn allerminst rooskleurig.

De Standaard,

Deze ontdekking lijkt mijn zaak er op het eerste gezicht niet rooskleuriger op te maken, dat geef ik grif toe.

Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

De situatie in Koerdistan is lang niet rooskleurig.

http://users.skynet.be/streven/artikels/faucompret.htm

De allesbehalve rooskleurige toekomst voor landbouw en veehouderij en de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen op dit terrein in de komende jaren gaven voldoende redenen om het een tegen het andere af te wegen.

Meppeler Courant,

De economische situatie in Nederland was rond dat jaar weinig rooskleurig.

NRC,

Tematisch bezingt Armstrong de traditionele bluestema's, maar in een paar nummers heeft hij het over het weinig rooskleurige leven van grootstad Los Angeles.

De Standaard,

Het aantal gepresteerde uitzenduren viel, na een steile klim in 1999 en de eerste maanden van 2000, in de tweede helft van vorig jaar lichtjes terug en de werkgelegenheidsvooruitzichten in de industrie en bouwsector werden wat minder rooskleurig.

http://www.ethibel.org/pdf/KBC_studie_NL.pdf,

De seinen staan op oranje en een minder rooskleurig economisch perspectief dient zich aan.

http://www.studentenstad.nl/

Er zijn meer aanwijzingen dat Gods Strijders zich thans in een veel minder rooskleurige situatie bevinden dan nog maar enkele maanden geleden voor mogelijk werd gehouden.

NRC,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • rooskleurig en optimistisch

Moeten we ook niet in rekening brengen dat de personen die zich hebben bezig gehouden met predikatie en met het opstellen van godsdienstige of theologische geschriften, doorgaans gezonde, welvarende mensen waren, die de realiteit door een rooskleurige, optimistische bril of m.a.w. op een eenzijdige wijze bekeken?

http://home.tiscali.be/be011079/FilGodsdienst.html

De kinderen zijn jong, ze leven in hun typische kinderwereld met een voor hun ogen en voor hun aanvoelen onafzienbare zee van ruimte en tijd, ze zijn (meestal) kerngezond en kennen nog niet, zoals de volwassenen, de zorgen die het latere leven vaak in petto heeft, noch de onaangenaamheden die de komende tijd en in het bijzonder de ouderdom meebrengen; ze zien de toekomst rooskleurig en optimistisch tegemoet.

http://home.tiscali.be/be011079/FilGodsdienst.html

 • rooskleurig economisch
 • rooskleurig financieel

Het rooskleurige financiële beeld wordt nog eens versterkt door de meerjarenraming tot en met 1998, die overschotten vertoont van respectievelijk ruim 62.000, 47.000 en bijna 213.000 gulden.

Meppeler Courant,

De rooskleurige financiële situatie van de provincie is onder meer te danken aan inkomsten uit de opcenten van de motorrijtuigenbelasting.

Nieuwsblad van het Noorden,

Dat nuanceert meteen het rooskleurig economisch plaatje dat president Clinton zo graag schetst: niet iedereen profiteert in dezelfde mate van de economische groei.

De Standaard,

rooskleurig 3.0

gunstig; mooi; optimistisch

Algemene voorbeelden


Het is wellicht wat rooskleurig, maar onwaar is deze beschrijving niet.

NRC,

Haar al bij al vrij rooskleurige schets van de toestand kan daarom bij de geërgerde publieke opinie als onwaarachtig overkomen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een rooskleurig scenario
 • een rooskleurig verhaal
 • een rooskleurige herinnering
 • een rooskleurige kijk
 • een rooskleurige voorstelling

Het internationale publiek heeft uit verhalen als La maison tellier van Guy de Maupassant een veel te rooskleurige kijk op de prostitutie en het bordeel overgehouden.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Volgens de onderzoekers vullen deze drinkers de gaten in hun geheugen met veel te rooskleurige herinneringen, waardoor ze in de toekomst eerder geneigd zijn om naar de fles te grijpen.

http://www.jem.be/mbd.asp?id=647

Vorst Grigori Potemkin (1739-1791) misleidde de tsarina al met rooskleurige voorstellingen over de toestand van zijn land, net als het lokale partijkader deed met Leonid Brezjnev.

NRC,

Zelfs in de meest rooskleurige scenario's blijft Palestina een minilandje: noodlijdend, kwetsbaar, overgeleverd aan de goodwill van Israël.

De Standaard,

De realiteit zal wel prozaïscher zijn dan het rooskleurige verhaal van de cijfers.

De Standaard,

met werkwoord


 • iets rooskleurig afschilderen
 • iets rooskleurig voorstellen

Ik ga de zaak nu niet mooi of rooskleurig voorstellen, maar toch, omdat zij daar zo nauw bij betrokken zijn schatten zij de situatie niet altijd objectief in.

http://erts.org/Tekst_uitzending_euthanasie.htm,

Thomas verwijt het stadsbestuur dat het, alle goede bedoelingen ten spijt, het rassenprobleem in de stad probeert te verhullen en dat het de situatie rooskleuriger voorstelt dan ze in werkelijkheid is.

http://www.groene.nl/1996/28/pa_kerk.html,

met bijwoord


 • al te rooskleurig
 • te rooskleurig
 • veel te rooskleurig

Maar juist met de ál te rooskleurige, bijna zoetelijke ontknoping daarvan stelt Vargas Llosa teleur.

NRC,

Volgens de onderzoekers vullen deze drinkers de gaten in hun geheugen met veel te rooskleurige herinneringen, waardoor ze in de toekomst eerder geneigd zijn om naar de fles te grijpen.

http://www.jem.be/mbd.asp?id=647

Kwade tongen zeggen dat de kolommer vlugger klaar is met zijn werk, wanneer hij anderen aan het woord laat. Ze hebben een veel te rooskleurige voorstelling van zaken, want ik meen te weten dat de brieven die hij krijgt meestal herschreven moeten worden.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Het ministerie van economische zaken stelt de gevolgen van verruiming van de winkelsluitingswet ten onrechte te rooskleurig voor en verdoezelt de nadelen.

NRC,

In de avonduren van 4 september had minister-president Gerbrandy voor Radio Oranje de geallieerde opmars een beetje te rooskleurig geschetst.

Meppeler Courant,

Het internationale publiek heeft uit verhalen als La maison tellier van Guy de Maupassant een veel te rooskleurige kijk op de prostitutie en het bordeel overgehouden.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Sommigen achten het beeld, met name waar het gaat over de veiligheid van het pedagogisch klimaat, te rooskleurig.

http://www.zmok.nl/,

Het eerste verslag over de strijd tegen de mensenhandel, dat de federale regering heeft ingediend in het parlement, is te rooskleurig.

De Standaard,