rotor


rotor 1.0

onderdeel in een machine of in een technische constructie, ontworpen om door omwentelende bewegingen om een as een bepaalde bewerking of handeling op iets uit te voeren

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een rotor…

is een voorwerp

 • [Geheel] is een deel van een machine
 • [Functie] dient om een bewerking in een productieproces of om een bepaalde handeling op iets uit te voeren
 • [Activiteit of handeling] voert een omwentelende beweging uit

  Algemene voorbeelden


  'Voordat de autowrakken de trechter in gaan worden ze streng gecontroleerd', zegt Vos. De benzinetanks worden lekgestoken en er wordt gekeken of er tanks met gas of andere vloeistoffen aanwezig zijn. Het kan wel eens gebeuren dat een gastank zo goed verstopt zit dat die er door heen glipt. Maar als er dan een ontploffing volgt gebeurt dat in het shredder-gedeelte.' Dat hart van de installatie bestaat uit een rotor met daaraan twaalf grote hamers die het metaal direct vergruizen tot het eindprodukt (zo'n 80 tot 85 procent van het materiaal).

  Meppeler Courant,

  De aspergerijenfrees bestaat uit een frame, met daarin twee horizontaal geplaatste rotors. Op deze rotors zijn staven bevestigd, die de grond kluitvrij naar het midden verplaatsen, waar met verstelbare platen de gewenste bedvorm wordt gemaakt. Door middel van steunwielen kan de werkdiepte, en daarmee ook de hoogte van de rug, worden ingesteld.

  http://www.imants.com/nl/

  De drankkartons worden vaak gebruikt in de papierfabricage [...]. De kartonverpakkingen voor dranken worden herpulpt in een "pulper", een kuip met een rotor (vergelijkbaar met een keukenmixer) of een roterende trommel. Door het water in de pulper en de roterende bewegingen van de rotor of van de oplossingstrommel, zwellen de vezels, worden ze gescheiden en komen ze los van de polyethyleen- aluminiumfolie. Na het ledigen van de pulper, gaan de vezels met het water door een zeef of, wanneer een rotor gebruikt wordt, door een tweede sorteertrommel die dienst doet als zeef.

  http://www.fostplus.be/files/nl/8/C3-1-4%20NL%20Brochurerecyclage.pdf

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  rotor 2.0

  (techniek en technologie)

  het roterende deel in een elektromotor of dynamo

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een rotor…

  is een voorwerp

  • [Constructie] is voorzien van draadwikkelingen
  • [Geheel] is deel van een dynamo of elektromotor
  • [Functie] dient voor stroomopwekking bij een dynamo en voor opwekking van een mechanische kracht bij een elektromotor
  • [Activiteit of handeling] voert een omwentelende beweging uit

  Algemene voorbeelden


  Onderdelen van de elektromotor. De rotor is een staafje ijzer omwikkeld met koperdraad. De uiteinden zijn verbonden met de beide halve 'maantjes' van de collector. De sleepcontacten drukken tegen de halve collectorringen aan, en worden aangesloten op een stroombron (gelijkstroom). Zodoende loopt de stroom door de rotor. De stator is een magneet. De beide polen (noord- en zuidpool, naar het aardmagnetisme zo genoemd) zitten 'achter' de rotor aan elkaar.

  http://www.modelspoor.nl/

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • ronddraaiende rotor

  De spoelen van de rotor draaien dan tussen de beide magneetpolen. Bij de fietsdynamo ontstond bij het bewegen (draaien) van de magneet binnen de 'polen' van de spoel in deze spoel een elektrische stroom. Dat gebeurt ook in de spoelen van de ronddraaiende rotor. Maar op het moment dat de stroom van richting wil gaan veranderen, doordat de richting van de magnetische krachtlijnen door de spoel verandert als gevolg van het draaien, verandert ook de aansluiting van de sleepcontacten aan de spoel. Dit komt door de halvemaanvormige collector.

  http://www.modelspoor.nl/

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  rotor 3.0

  constructie van wieken of bladen die kunnen ronddraaien op een om zijn as wentelende stang, zoals bij een helikopter of windmolen

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een rotor…

  is een voorwerp

  • [Constructie] bestaat uit bladen of wieken die zijn bevestigd op een om zijn as wentelende naaf of stang
  • [Functie] heeft een aerodynamische functie, bv. om een helikopter te laten opstijgen of om windkracht op te vangen en om te zetten in energie
  • [Activiteit of handeling] voert een omwentelende beweging uit

   Algemene voorbeelden


   Vervolgens wordt op een geschikte plaats een zeer vlakke landing ingezet en wordt de minimum vastgestelde snelheid tot vlak boven de grond aangehouden. Tijdens de landing kan met de richting van de neus gevarieerd worden door het vermogen te variëren. Een helikopter heeft immers de neiging om tijdens de draairichting van de rotor in te draaien en bij meer vermogen treedt dit effect versterkt op. Datzelfde geldt bij minder vermogen. Door subtiele veranderingen in vermogen (met de collective) kan de richting van de neus veranderd worden.

   http://home-4.tiscali.nl/~t810052/,

   De heli was er ook nog, want ik ving tussen de windvlagen door flarden op van het gedreun van de rotors.

   Crisis four, Andy McNab,

   De huidige windturbines zetten de energie van de wind om in elektriciteit. Ze bestaan uit een rotor met twee of drie wieken of bladen. Vaak gaat het om turbines met een tandwielkast (Vestas, Nordex, Neg-Micon,…). De rotor is dan gemonteerd op een as en drijft via een tandwielkast een elektrische generator aan.

   http://193.190.148.16/ned/sites/economie/energie/documenten/wegwijs2002.pdf

   Gezien het grote belang van de Belgische kustwateren voor de avifauna, met regelmatige overschrijding van de internationaal erkende 1%-norm voor Grote Stern [...], Fuut [...], Grote Jager en Alk, is voorzichtigheid hier echter geboden. Nogal wat van die soorten maken regelmatige vliegbewegingen in de kustnabije zone en riskeren het slachtoffer te worden van een botsing met de rotoren van een windmolen, of kunnen potentieel in de toekomst wegblijven ten gevolge van de inplanting van grootschalige projecten.

   http://www.natuurpunt.be/download/activecontents/ac288visietekst_windmolenoverleg.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • sneldraaiende rotor

   In de vroege ochtenduurtjes van de tweede dag werden de 42 honden met hun geleider overgebracht naar de helihaven van de "Protection Civile" waar getraind werd op de inscheping in een helikopter. Voor onze dieren was het zeker geen sinecure om onder de sneldraaiende rotor, op een rustige manier in het toestel te geraken.

   http://www.brandweer-gent.be/

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen