ruwe bolster, blanke pit


ruwe bolster, blanke pit 1.0

iemand met een schijnbaar ruw en onbeschaafd karakter, die in werkelijkheid een zachte, gevoelige inborst heeft

Algemene voorbeelden


Schieving neemt het gesprek snel over. De peetvader van de lokale horeca, het type ruwe bolster blanke pit ten voeten uit, onderbreekt zijn monoloog over de idiotie van de politici en de verwording van Nederland.

Meppeler Courant,