saillant


saillant 1.0

in het oog springend door zijn bijzondere aard, door een hoge graad van zekere hoedanigheid, door zijn prominente positie, als duidelijke, onbetwistbare uiting enz.; opvallend; de aandacht trekkend; opmerkelijk; treffend; markant
Vaak met de bijgedachte van belangrijk of betekenisvol.

Algemene voorbeelden


De ontwikkeling van de partijenstaat waarin niet het algemeen belang de toon aangeeft, maar het particularistische partijbelang, draagt bij tot het ontstaan van een corruptie-klimaat zoals in onder meer Italië op saillante wijze is gebleken.

NRC,

Van buitenlandse concurrenten hebben onze jachtbouwers weinig te vrezen: de export groeit gestaag door en slechts 30 procent van de omzet uit jachten in Nederland is afkomstig van buitenlands fabrikaat. Wat de export betreft, die cruciaal is voor de sector, is niet alleen de gestage groei van de afzet saillant, maar ook die van de gemiddelde waarde van het geëxporteerde schip.

NRC,

De voortgang van het ELO-project verloopt voorspoedig maar we werken op dit moment natuurlijk wel met docenten die qua ICT-vaardigheden niet meer nat achter de oren zijn. De onervaren docenten zullen moeten volgen, dat is in het strategisch belang van een universiteit die met haar tijd mee moet gaan. Binnen het ELO-project staat daarom dit punt saillant op de bestuurlijke agenda.

http://www.rug.nl/rc/pictogram/2000-12/redactioneel.htm#qtop

De Russische minister van buitenlandse zaken [...] heeft de afgelopen dagen zijn Amerikaanse ambtgenoot [...] het zoveelste vredesplan voorgelegd. Het voorziet in een onmiddellijke opheffing van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro) in ruil voor de Joegoslavische erkenning van Kroatië en Bosnië. Het initiatief lijkt daarmee op het plan van de internationale contactgroep. Maar het verschil is saillant: waar de contactgroep een opschorting - dus een zowel voorwaardelijke als tijdelijke opheffing - van de sancties voorzag en die opschorting bovendien geleidelijk wilde laten verlopen, biedt het Russische plan een onmiddellijke en volledige opheffing van de sancties.

NRC,

Het Menuet zelf en de Allegretto-finale klonken fris, al mocht het eerste best wat dansanter uit te voeten komen en miste ik in de variaties van het slotdeel wat saillante volkse accenten.

De Standaard,

Het meest saillante voorval uit Picasso's biografie in de beschouwde periode is ongetwijfeld de diefstal van twee antieke Iberische beelden uit het Louvre. De diefstal werd gepleegd door een dubieuze Belgische vriend van Apollinaire, maar Richardson acht het waarschijnlijk dat Picasso de beelden had "besteld". Hij moet gedacht hebben dat hij als Spanjaard en kunstenaar meer recht had op de stukken dan een Frans museum dat ze niet eens behoorlijk bewaakte.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • saillant detail

Soms is echter zonneklaar dat andermans foto opzettelijk is gekopieerd, zoals in het geval van deze advertentiecampagne voor het automerk Daewoo. Hiervoor werd gebruikgemaakt van de World Press Photo van 1988 [...]. Dit was een foto gemaakt in Zuid-Korea, na een neergeslagen demonstratie. Een wanhopig huilende vrouw leunt met haar hoofd tegen een schild van een politieman [...]. Het reclamebureau van Daewoo liet zich inspireren door de emoties van dreiging en bescherming die uit de foto spraken en kopieerde deze setting. Het bureau dacht ver genoeg van de oorspronkelijke foto te zijn gebleven, omdat met een blonde vrouw en Nederlandse ME-ers gewerkt werd [...]. Saillant detail is nog dat het reclame voor een Koreaans automerk betrof.

http://www.cedar.nl/cgi-bin/zap?/burafo/top|home

Graag mag ik de introductie van de computer in de wiskunde vergelijken met de introductie van de telescoop in de sterrenkunde. Die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, maar op bepaalde punten vind ik hem wel aardig. Een saillant detail is bijvoorbeeld dat sommige 17e eeuwse astronomen weigerden door Galileï's telescoop te kijken. Vandaag de dag zijn er sommige wiskundigen die op hun beurt niet aan de computer willen. In beide gevallen zal men daar vast wel goede redenen voor hebben gehad.

http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/sep2002/pdf/beukers.pdf,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding