satisfactie


satisfactie 1.0

gevoel van tevredenheid; voldoening; metonymisch ook: mate van tevredenheid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Satisfactie…

is een gevoel

   Algemene voorbeelden


   Zijn er hardnekkige vacatures dan is er iets mis met óf de satisfactie van het werk óf het salaris óf beiden. Overal in Nederland verhogen bedrijven de salarissen en zijn bazen hoffelijker tegen hun personeel omdat mensen anders weggaan en vacatures te lang open blijven.

   http://www.nijenrode.nl/nl/

   In de zorgsector is behoefte aan normalisering van de werklast, waarbij de huidige krapte op de arbeidsmarkt een complicerende factor is. Daarnaast is de normalisering van de ervaren werkdruk van belang, waarbij factoren als waardering, satisfactie en loopbaanperspectief in het geding zijn.

   http://www.rvz.net/Nieuws/Werk99/vwsprof.pdf,

   "Ik heb op mijn manier nog satisfacties. Zo had ik vijf jaar het geluk bij kunstschilder Felix Deboeck aan huis te kunnen gaan. Om de vijf, zes weken, op zaterdagochtend, van negen tot tien. Boeiend babbelen met een eenvoudig man, kunstschilder, filosoof [...]. Ik heb daar genoten. Het was een heilige kuur. Dat maakte heel mijn week goed. Ik ben trouwens een kunstliefhebber."

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • satisfactie geven

   Enkele jaren terug werden alle kantoren van de Postbank voorzien van kogelvrij glas, maar nu wordt dat weer gesloopt. "Dat glas gaf de klant weinig satisfactie", aldus Schalekamp. En de dief? Die gijzelde gewoon voor het kogelvrije glas een klant en als de vraag gesteld werd: je geld of je klant? koos de Postbank voor de laatste.

   NRC,

   Doorbordurend op het verdwijnen van alles en iedereen, sneed Barend een nieuw onderwerp aan: 'Het geeft me toch enige satisfactie dat Joop Soeren eerder van het toneel is afgevoerd dan ik,' zei hij plechtig en lachte er vriendelijk bij.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   met voorzetselgroep


   • satisfactie in iets

   Veel organisaties zijn in verandering, organisatiestructuren en -culturen wijzigen en medewerkers willen zelf meer verantwoordelijkheid dragen. Daarbij sluit het concept van de lerende organisatie aan. Dit concept mikt op respect voor en gebruik van elkaars kwaliteiten, bevordering van ieders creativiteit en innovatief vermogen, satisfactie in het werk en daardoor op het vergroten van de produktie.

   http://www.jobconsultancy.nl/jobc1.html

   Wij hadden (mits strijd soms) jobzekerheid, het perspectief van de opbouw van sociale en gezondheidszekerheid. Dat ging tot de soms wat akelige 'van de wieg tot het graf' verzorgingsstaat: zekerheid, rechten, vooruitgangsdenken. Onze existentiële onzekerheid werd omgezet tot satisfactie in de strijd voor die rechten, voor het behoud van vooruitgang, enzovoort in een sterk toenemende welvaartscultuur.

   http://www.vrijzinnighumanisme.be/,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   satisfactie 1.1

   pregnanter: vervulling van een sterke behoefte; bevrediging
   Vaak voorafgegaan door een kenmerkend adjectief.

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Satisfactie…

   is een gevoel

     Algemene voorbeelden


     Me jullie lege koude snebberende gezichten inprentend, bleef ik overeind op het slagveld van één tegen allen, van twee vijandige levensopvattingen in een bespottelijke verhouding en in onverzoenlijk gelid. Neen, ik stond niet fier rechtop, niet de minste eer was eraan te beleven doch in de vernedering bleef ik zo taai als het weerbarstigste onkruid in jullie gesnoeide tuinen. Daardoor ontnam ik jullie de satisfactie van de absolutie; jullie sadomasochistische satisfactie van slaan en zalven […]. Ik bewoonde een huis dat van binnen en van buiten beantwoordde aan jullie strakke normen. Ik nodigde jullie uit wanneer jullie er de tijd rijp voor achtten en ik ontbrak op geen enkele van jullie verplichte familiebijeenkomsten.

     Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • lijfelijke satisfactie
     • psychische satisfactie
     • sadomasochistische satisfactie
     • seksuele satisfactie
     • sensuele satisfactie

     Wie vroeger een urinoir verliet zonder aan zijn kleding voldoende nazorg te hebben besteed, kon te horen krijgen dat zijn Franse kerk openstond. Van een huisknecht die zijn meester ook lijfelijke satisfactie verschafte, werd gezegd dat hij haar Franse bediening bood.

     http://www.titusbrandsmacollege.nl/projecten/Allons%20Enfants%20Etcetera/slag.htm

     Het Piggelmee-syndroom. Genoemd naar het chronisch ontevreden vrouwtje van kabouter Piggelmee [...]. Een ontevredenheid die opschuift met elke stap omhoog, zodra gewenning aan eerdere bevrediging optreedt. Econometristen noemen dat de "preferencedrift' die de helft van de psychische satisfactie opeet. Van die andere helft gaat vervolgens een groot deel teloor, omdat we ons vergelijken met mensen die het beter hebben. Dat is de "referencedrift'.

     NRC,

     De behandeling had geen meetbaar effect op seksueel verlangen, opwinding, orgasme en seksuele satisfactie van de vrouwelijke deelnemers.

     http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2006-04a.htm,

     Terwijl de champagne knalde en de ene wethouder een toespraak hield waarbij hij woorden gebruikte als 'bijou gered uit de klauwen van het verval' en 'belofte van een sensuele satisfactie', liep de andere wethouder naar de voorkant [...] en onthulde hij de naam van het nieuwe restaurant: Le dix-neuvième siècle.

     Franklin, Thomas Lieske,

     als object bij een werkwoord


     • satisfactie geven
     • satisfactie verschaffen

     Van een huisknecht die zijn meester ook lijfelijke satisfactie verschafte, werd gezegd dat hij haar Franse bediening bood.

     http://www.titusbrandsmacollege.nl/projecten/Allons%20Enfants%20Etcetera/slag.htm

     satisfactie 2.0

     (verouderend)

     handeling of verklaring waarmee men iemand genoegdoening geeft; genoegdoening

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Satisfactie…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       Op 6 aug. 1787 had prinses Wilhelmina, men kan dus zeggen: de oranjepartij, van de Pruisische koning de uitnodiging gekregen om aan te geven in welke vorm men de Pruisische eis van satisfactie wilde gieten.

       http://www.dbnl.org/tekst/wit_079nede01_01/wit_079nede01_01_0010.htm,

       Uit latere geschriften van Smrkovsky en anderen is gebleken dat de gevangengenomen Tsjecho-Slowaakse hervormers weinig hoop hadden gekoesterd de Russische agressie te overleven [...]. De rancune van de Brezjnevs en Kosygins was zeker groot genoeg om hen voor het vuurpeloton te brengen, maar de opportuniteit verlangde [...] herziening van de koers. De antisemieten onder hen probeerden zich nog enigszins schadeloos te stellen door de Jood Kriegel in Russische gevangenschap te houden. Toen echter de hele Tsjecho-Slowaakse delegatie, met president Svoboda voorop, weigerde zonder Kriegel naar Praag terug te gaan, moesten zij ook van deze satisfactie afzien.

       Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen