schaamgroen


schaamgroen 1.0

beplanting die wordt aangebracht om iets aan het zicht te onttrekken of om te verhullen dat er ergens een tekort aan echt natuurschoon is

Semagram


Schaamgroen…

is beplanting

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is beplanting die wordt aangebracht om iets aan het zicht te onttrekken, bijvoorbeeld ontsierende gebouwen, bebouwing of auto's

  Hoofdsemagram: groen


  Algemene voorbeelden


  Bedrijven zijn de motoren van de economie, en zoals bekend hoeven motoren niet mooi te zijn. Ze moeten het gewoon doen. Motoren zitten weggestopt onder de motorkap, bedrijven achter bosschages en ander schaamgroen. Bedrijventerreinen zijn de onbekendste stukken van Nederland, locaties langs de snelwegen daargelaten. Maar langzaam tekent zich een kentering af, ook bedrijventerreinen doffen zich op.

  Intermediair,

  Hoewel Jan van den Berg er met geen woord over spreekt, kan men ook verwachten dat een functie van het parkje in die zin verandert, dat het niet langer de geëigende homo-op-pik-plek zal zijn die het nu is. Het onderling openbaar bevredigen van de heren, nauwelijks bedekt door wat schaamgroen, moet met de nieuwe aanpak ook verdwijnen.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010963357:mpeg21:a0194,

  Over de inrichting van de omgeving ben ik minder te spreken. De openbare ruimte is versteend, afgezien van een aantal decoratieve groene elementen. Deze dienen geen enkel doel, behalve het uit het beeld onttrekken van geparkeerde auto's, dus schaamgroen.

  http://www.arjanvandenbosch.nl/over-schaamgroen-water-en-biodiversiteit.htm,

  "Snap je dat nou?" vraagt boer Jan. "Ik moet bos aanplanten om een stal te mogen bouwen. In agrarisch gebied nota bene. Die loopstal is toch een prima ontwerp? Ik ben trots op m'n bedrijf. Schaamgroen hoort daar niet bij." "Jan, je hebt helemaal gelijk. Groen kan je gebruiken om de verhoudingen op je erf optisch te verbeteren. Als er niets is om je voor te schamen, mag je nieuwbouw best zichtbaar zijn."

  https://www.zininbuiten.eu/bouwen/hoe-krijg-je-je-nieuwbouwplan-erdoor/,

  De boerderijen zien er kaal uit. Soms is geprobeerd wat erfbeplanting aan te brengen. "Schaamgroen", noemen de milieubeschermers dat schamper.

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010879935:mpeg21:a0480,

  "Dan moet de provincie bij staatssecretaris Gabor maar pleiten voor extra hectares uit de nationale reservepot, want die mogelijkheid wordt geboden. En waarom moet ze dat? Omdat juist hier, in de Krimpenerwaard, de kansen om de natuur te dienen voor het grijpen liggen. Geen 'schaamgroen', zoals we zo vaak zien, maar de verwezenlijking van een groot, zichzelf regulerend ecosysteem."

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030343:mpeg21:a0247,