schat op zolder


schat op zolder 1.0

voorwerp dat op zolder werden opgeslagen nadat zij in onbruik raakten of waarvan de aanwezigheid niet meer bekend is, maar die waardevol of belangrijk blijken
Vaak in het meervoud.

Algemene voorbeelden


Hoe uw schatten op zolder verkopen? Vindt u bij het opruimen van uw zolder een aantal oude kunstvoorwerpen, dan is dat bijzonder goed nieuws. Maar als u die zaken echt wil verzilveren, dan is het een absolute must u degelijk te informeren.

http://www.tijd.be/netto/budget/Hoe_uw_schatten_op_zolder_verkopen.9400695-1630.art,

Leon Verbeke sneed zelf de koppen uit lindenhout, aanvankelijk stangpoppen, later draadpoppen met beweegbare mond [...]. Het theater trad een laatste keer op in Wetteren in 1947. Kast en houten acteurs begonnen toen een reeks omzwervingen om uiteindelijk te belanden op de zolder van wijlen ZEH. Hoebeke [...]. De nieuwe eigenaar kon het verkommeren van deze schatten op zolder niet langer meer aanzien en zocht bereidwilligen om het poppenspel nieuw leven in te blazen.

http://www.pierke.be/index2.htm