schertsen


schertsen 1.0

iets zeggen bij wijze van grap; gekheid maken; gekscheren

Semagram


Schertsen…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: met

   • schertsen met iemand

   Zo klom de ene na de andere dronkenschap in me omhoog - na eens fel beschuldigend, dan weer honend, ook wel zacht hoofdschuddend of zelfs troostend - en dat alles terwijl ik klonk en schertste met mijn broer en mijn vrienden.

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   Terwijl ik na de bel schertste met een ander stel, zag ik in een ooghoek een troostende hand op haar schouder en iets dat leek op verdriet.

   NRC,

   • schertsen met iets
   • schertsen over iets

   Carl Decaluwé (CVP) zat op dezelfde golflengte. De politici moeten zich niet bemoeien met het BRTN-beleid, aldus de christen-democraat, maar het Parlement neemt de budgettaire beslissingen en niet de Reyerslaan. Tuur Van Wallendael (SP), voormalig journalist voor de BRTN-televisie, schertste met de vraag van De Graeve naar meer geld. Ik herken er meteen de hand in van de manager, zei hij. Van Wallendael vroeg of De Graeves verklaring in een plan past.

   De Standaard,

   Ik wou ook niet alles kwijt wat ik had gevoeld, behalve als ik erover had kunnen schertsen.

   In liefdesnaam, Adriaan van der Veen,

   met bijwoord


   • luidruchtig schertsen

   Gerard Booy, die volgens mij - dat voelde ik - tot een andere, betere klasse moest behoren, hij was anders gekleed, at oranjekleurige vruchten, die tomaten heetten, bezat een Vliegende Hollander met vrijloop en ouders die luidruchtig schertsten en lachten op straat.

   Het pistool van de rekening., Jan Willem Holsbergen,

   met ander, nevengeschikt werkwoord


   • grijnzen en schertsen
   • lachen en schertsen

   Er werd over en weer wat gegrijnsd en geschertst.

   De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,

   Omdat ze al verloofd was, kon ik, onderweg naar haar huis, met haar praten en lachen en schertsen zonder bijgedachten.

   Het woeden der gehele wereld, Maarten 't Hart,

   schertsen 2.0

   schertsend zeggen

   Semagram


   Schertsen…

   is een handeling

     Combinatiemogelijkheden


     met directe rede


     'Als het gratis is, deugt het niet', schertste de Nederlandse minister van Financiën.

     http://www.knack.be,

     "In de politiek krijg je vuile handen", schertste oud-diplomaat J. Hoekema (D66).

     NRC,