schetsen


schetsen 1.0

een kunstige of artistieke afbeelding van een onderwerp maken die slechts de hoofdlijnen weergeeft, als definitieve voorstelling of als voorontwerp van een kunstwerk; een onderwerp in zijn hoofdlijnen tekenen of schilderen
Soms ook met een impliciet, uit het breder verband blijkend object.

Semagram


Schetsen…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Tussenin grijpt Fre naar potlood en papier. Hij schetst zomaar wat met soepele hand. Een paar rake lijnen. Allereerst zet hij het plompverloren hoevetje in de verte op papier. Daarna de door de wind scheefgegroeide boomstammen. En om het blad te vullen tekent hij het voortdrijvende wolkenveld. Meer valt er niet te schetsen. Het overige is een troosteloze leegte waar hij zich in verloren voelt.

   Hete zeeprikkels, Andreas Roels,

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • de compositie schetsen
   • een kleine Dikkie-Dik schetsen

   Het is duidelijk dat ook een potlood nodig is om de compositie van de aquarel te schetsen voor u met het schilderen begint.

   http://users.pandora.be/werner.de.wree1/1%20aquarel.htm,

   Kinderen die een boekje of een kalender kopen van Dikkie-Dik, mogen het laten signeren door Jet. In elk exemplaar schetst ze naast haar handtekening een kleine Dikkie-Dik.

   Meppeler Courant,

   met bijwoord


   • iets grof schetsen

   Ik heb de hele tekening gemaakt met één wit pastelpotlood en een paar kleine plekjes met gewoon grijs grafietpotlood. Het handige aan pastel is dat je het kan uitvegen met je vinger, of zelfs uitgummen. Ik heb eerst de hele maanschijf heel grof geschetst met pastel.

   http://www.roelblog.nl/2010/06/206/,

   De houtskoolschetsen zijn echte karikaturen: de afgebeelde figuren hebben een groot, fijn getekend hoofd op een kleiner, grof geschetst lichaam.

   http://resource.wageningenur.nl/nl/show/De-tekenleraar-die-geschiedenis-schreef.htm,

   met ander, nevengeschikt werkwoord


   • schetsen en schilderen
   • schetsen en tekenen

   Ik luister en luister en terwijl ik dat doe schets en schilder ik. Die schetsen helpen me om te ontdekken hoe ik de ruimte ga gebruiken, hoe ik de opera gestalte wil geven.

   NRC,

   De studenten schetsen en tekenen naar levend model.

   http://www.academieantwerpen.be/

   overig


   • het schetsen van iets

   Buls had zoals vele amateurschilders de neiging soms te veel details op te nemen, maar hij had zeker talent, dat ziet men in de notering van het licht. Hij was ook goed in het schetsen van volkse taferelen.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • naschetsen
   • snelschetsen

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • schetsblad
   • schetsblok
   • schetsboek
   • schetsclub
   • schetsdagboek
   • schetsfase
   • schetsmateriaal
   • schetspapier
   • schetspen
   • schetspotlood
   • schetsvel

   schetsen 2.0

   een functionele tekening van iets maken die de delen van het genoemde, hun samenhang, onderlinge positie, ligging of werking op een overzichtelijke, vaak vereenvoudigde wijze weergeeft; iets schematisch tekenen

   Semagram


   Schetsen…

   is een handeling

     Combinatiemogelijkheden


     met object


     • een ontwerp schetsen
     • een opzet schetsen
     • een plannetje schetsen
     • een schema schetsen
     • een verbouwingsplan schetsen

     De klant wil een tas of hoed en stelt daar zijn eisen voor. Het gaat dan ook om exclusieve modellen [...]. Eerst ga je dan wat ontwerpen op papier schetsen en uit al die schetsen wordt er dan één uitgekozen.

     Meppeler Courant,

     Wanneer hij bij het football een opzet in zijn handpalm schetste, drong ik naar voren om naast hem te komen.

     Cherry, Mary Karr,

     Ik heb een plannetje geschetst van het huis waarin mijn zus en ik zijn opgegroeid. En van de weg die we dagelijks volgden van huis naar school.

     Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

     Als een volleerde professor schetste de minister schema's waarin hij de ideale samenwerking tussen de politiediensten en de magistratuur ziet.

     De Standaard,

     Ondertussen dacht ik aan het verbouwingsplan met de uitbreiding van de kantine dat Daniël op verzoek van Martin had geschetst.

     De gelukkige, Mensje van Keulen,

     met bijwoord


     • iets slordig schetsen

     In ronde, bijna typografisch geordende letters stond mama's naam op de adreskant, zonder straat of stad of postzegel, daarnaast bijna onleesbaar - door tranen uiteengelopen - woorden als 'zunächst beschlossen', 'stümperhaft' en de handtekening dein Henny, verder nog een slordig geschetst grondplan van een huisje.

     Het verdriet van België, Hugo Claus,

     met ander, nevengeschikt werkwoord


     • iets schetsen en beschrijven

     Door de Inlichtingsdiensten van het Geheim Leger, ZIP en Service Marc werden nauwkeurige kaarten opgemaakt met de precieze ligging van bunkers, van ondergrondse gangen, van het aantal en het vermogen van het afweergeschut, van de gebouwen en de personeelssterkte. Een rapport van Service Marc van 17 april 1944 schetste en beschreef de Duitse bouwsels.

     http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_7.htm

     schetsen 3.0

     iets of iemand in woord of bewegend beeld typerend beschrijven door de belangrijkste kenmerken op een treffende, karakteriserende wijze weer te geven; iets of iemand uitbeelden in woord of bewegend beeld met typerend uitgedrukte hoofdkenmerken

     Semagram


     Schetsen…

     is een handeling

       Algemene voorbeelden


       'Ik zorg voor het evenwicht,' zegt hij. 'Jij verdikt, ik verdun. Zo is er winst noch verlies.' Even zie ik mezelf zoals hij me schetst: dik, grijs en oud. En het klopt niet wat hij zegt, want toen we elkaar in lang vervlogen tijden voor het eerst zagen, zat hij zowel als ik goed in het vlees.

       Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

       Helaas geeft van der Jagt zijn personages te weinig structuur mee om ze als afzonderlijke individuen te kunnen beschouwen. Ze praten en denken teveel als één persoon, wat de dialogen nogal onrealistisch doet overkomen [...]. Van der Jagt schetst zijn karakters vooral. Wat rest is een groepje obscure typetjes die de dialogen uit een surrealistische Franse film uit de jaren vijftig proberen te imiteren.

       http://home.wanadoo.nl/ewouw/marek.htm,

       Combinatiemogelijkheden


       met object


       • een portret schetsen
       • het milieu schetsen
       • tafereeltjes schetsen

       De film schetst een cynisch portret van Amerika ten tijde van de Burgeroorlog.

       http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

       De film is koel en mooi gefotografeerd en bij vlagen weet de regisseur de indruk te wekken, dat hij meer heeft willen maken dan een modieuze thriller. Dan concentreert hij zich op de verhouding van het hoofdpersonage [...] met zijn vriendin of met zijn boezemvriend, of hij schetst hun studentikoze milieu.

       NRC,

       In de naturalistische enscenering van Ulrich Greiff verloopt de voorstelling wel biezonder traag. Tergend langzame pauzes worden opgevuld met loze bezigheden die slechts tafereeltjes schetsen zonder veel inhoud. Het lukt de spelers maar zelden op die momenten de spanning op te houden.

       De Standaard,

       • de wanhoop schetsen

       Hij schetst de wanhoop en de groeiende twijfel wanneer die doorbraak uitblijft, alsook de euforie, het God-gelijke gevoel dat de onderzoeker overvalt wanneer, vaak maanden of zelfs jaren later, het verhoopte inzicht op een onverdacht moment toch als een bliksemslag inslaat.

       De Standaard,

       met bijwoord


       • feilloos schetsen
       • fijn schetsen
       • indringend schetsen
       • uitmuntend schetsen
       • summier schetsen
       • treffend schetsen

       De kracht van Van Doorselaer ligt in zijn beeldende taal. Hij schetst feilloos herkenbare situaties waarin kinderen - al of niet onder het toeziend oog van volwassenen - de wereld ordenen en verkennen.

       De Standaard,

       Als Tjalie Robinson in die periode in Nieuw Guinea had vertoefd, dan zouden er heel wat verhalen uit zijn pen zijn gevloeid. Verhalen over de kolonist, de ambtenaar of de Papoea, fijn geschetst zoals alleen hij dat kan.

       http://blog.londoh.com/item/1612,

       Sayers had immers de hoofdpersonages uitgetekend, het Londense theatermilieu indringend geschetst en beschreven hoe Lord Peter Wimsey en zijn nieuwbakken echtgenote Harriet Vane hun echtelijke draai probeerden te vinden.

       De Standaard,

       Daarvoor heeft de lezer vooral Eve Bowen leren kennen, een intrigerend en complex karakter dat wanhopig zoekt naar haar moederinstincten maar ze niet kan vinden omdat ze die niet heeft. Zij is een politiek dier met een grenzeloze ambitie. Een kind was niet, nooit gepland. Ook haar andere karakters heeft George, als steeds, uitmuntend geschetst.

       De Standaard,

       Na films als The Last Emperor en Little Buddha kiest Bertolucci met Stealing Beauty voor een meer intimistisch verhaal. Een soort Kammerspiel in een Italiaanse villa. Personages als Ian Grayson, Noemi, Miranda Fox, monsieur Guillaume zijn wel aanwezig maar komen nooit echt tot leven. Daarvoor worden ze veel te summier geschetst.

       De Standaard,

       Keynes' eigenaardige persoonlijkheid wordt door Moggridge treffend geschetst en hij kon daarbij putten uit de rijke correspondentie van Keynes met zijn vrienden en vrouw, maar ook uit de talrijke notities van of over Keynes die bewaard zijn gebleven.

       NRC,

       met een als-bepaling


       • iemand schetsen als

       Om Hillary op de middelbare school te schetsen als een bedeesd, lelijk eendje diepte hij haar toenmalige spotnaam op.

       De Standaard,

       schetsen 4.0

       de belangrijkste kenmerken, aspecten of ontwikkeling van iemand of iets overzichtelijk beschrijven in woorden; een overzicht geven van de hoofdzaken van iets

       Semagram


       Schetsen…

       is een handeling

         Combinatiemogelijkheden


         met object


         • de contouren schetsen
         • de grote lijnen schetsen
         • de hoofdlijnen schetsen
         • deze achtergrond schetsen
         • een model schetsen
         • een profiel schetsen
         • het kader schetsen

         Hij heeft daarom uitgaande van het geschetste beoordelingskader gezocht naar een mogelijke combinatievariant [...]. Dit leidt tot een voorstel van de raad waarvan de contouren onderstaand worden geschetst.

         http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?desc=publicaties_adviezen_9903,

         Ik schets maar eventjes de grote lijnen.

         Het goddelijke monster, Tom Lanoye,

         Hier zullen de hoofdlijnen van de gehanteerde methode worden geschetst.

         http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

         Ik schets u deze technische achtergrond opdat u de rest van het verhaal zou verstaan.

         De Standaard,

         In dit hoofdstuk zal worden geprobeerd een model te schetsen voor een samenhangend stelsel van verantwoordelijkheden.

         http://www.gymnasiumnu.nl/,

         In de eerste plaats wordt het juridische en therapeutische kader geschetst waarbinnen deze inschatting moet worden gedaan.

         http://www.pompestichting.nl/kliniek.htm

         Ook voor de sollicitatiecommissie is de situatie niet eenvoudig. Zij moet zich in korte tijd een representatief beeld zien te vormen van de kandidaat en een goed profiel schetsen van de eigen organisatie.

         http://www.werkzaken.nl/

         • een algemeen beeld schetsen
         • een betrouwbaar beeld schetsen
         • een duidelijk beeld schetsen
         • een eenzijdig beeld schetsen
         • een evenwichtig beeld schetsen
         • een genuanceerd beeld schetsen
         • een getrouw beeld schetsen
         • een gevarieerd beeld schetsen
         • een globaal beeld schetsen
         • een landelijk beeld schetsen
         • een ongunstig beeld schetsen
         • een positief beeld schetsen
         • een realistisch beeld schetsen
         • een somber beeld schetsen
         • een verontrustend beeld schetsen
         • het volgende beeld schetsen

         Hierbij moet u zich wel realiseren dat er in deze informatie een algemeen beeld van het onderzoek wordt geschetst.

         http://www.leidenuniv.nl/radiology/radsite/Radiologie/Taak.htm

         Ik heb niet de pretentie een betrouwbaar beeld te schetsen van de geschiedenis van dit motief.

         De Jacht op Proteus, Piet Meeuse,

         Na de inleiding wordt een duidelijk beeld geschetst van het verleden en van de huidige situatie.

         http://home.wxs.nl/~sleij005/vergadering/samenkomsten.htm

         Vlaams minister-president Luc Van den Brande tilt zwaar aan het septembernummer van het tijdschrift Wallonie-Bruxelles. Dat schetst een zeer eenzijdig beeld over Brussel en Vlaanderen. Van den Brande klaagt aan dat Wallonie-Bruxelles de zes Vlaamse randgemeenten zomaar bij Brussel "annexeert". Bovendien wordt het grondwettelijk verankerde tweetalige statuut van het Hoofdstedelijk Gewest ontkend.

         De Standaard,

         Ik wou een evenwichtig beeld schetsen, bewust geen keuze maken.

         De Standaard,

         Anders dan de openbare aanklager is mij er veel aan gelegen een genuanceerd beeld van mijn cliënt te schetsen.

         De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

         De gesprekken met die aannemers heb ik niet gevoerd. Ik vertel het zoals ik het heb beleefd. Ik denk dat ik een redelijk getrouw beeld heb geschetst.

         http://www.tweede-kamer.nl/documentatie/stenografische_verslagen/Verhoren_enquete_Bouw.jsp?ComponentID=11131=1225#1,

         Het boek bundelt [...] vooral hun getuigenissen en schetst zo een gevarieerd beeld van inzet en inspiratie.

         De Standaard,

         In deze paragraaf wordt een globaal beeld geschetst van de bestaande structuur voor de ondersteuning van mantelzorgers.

         http://www.mantelzorg.net/

         In de eerste plaats wordt een landelijk beeld geschetst van ontwikkelingen in de laatste decennia van de afgelopen eeuw.

         http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

         Er zijn echter ook onderzoeken, die een minder ongunstig beeld schetsen voor het kleinbedrijf.

         http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/74/wd74.pdf,

         De goeverneur verdedigde eens te meer zijn stelling dat er geen alternatief voor dat beleid mogelijk is en schetste een positief beeld van de ekonomische ontwikkeling in ons land.

         De Standaard,

         De opleiding moet er wel op toezien een realistisch beeld te schetsen over de combinatie van de studie met tewerkstelling.

         http://www.vlir.be/vlir/onderwijs/v37.htm,

         U schetst wel een erg somber beeld van de toestand in het onderwijs met betrekking tot de gestelde problematiek.

         De Standaard,

         Bijna de helft, 49 procent, heeft volgens deze peiling geen vertrouwen in premier Benjamin Netanyahu. Voor deze goed op tv overkomende premier is dat nauwelijks zes maanden na zijn verkiezingszege een opvallend slecht rapport. Die cijfers schetsen voor Netanyahu een verontrustend beeld.

         De Standaard,

         Samenvattend zou men het volgende beeld kunnen schetsen.

         http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/1998/003.pdf

         • de evolutie schetsen
         • de gevolgen schetsen
         • de stadia schetsen
         • de voorgeschiedenis schetsen
         • deze periode schetsen
         • het proces schetsen
         • een toekomstperspectief schetsen
         • het ontstaan en de groei schetsen
         • het verloop der onderhandelingen schetsen
         • ontwikkelingen schetsen
         • verschillende scenario's schetsen

         Aan de hand van vierentwintig schilderijen, een serie etsen en enkele houtsculpturen schetst ze adequaat de evolutie van de kunstenaar.

         De Standaard,

         Pieper schetst de gevolgen van e-commerce voor ondernemingen.

         http://www.ecp.nl/congres99/

         De volgende tabel schetst de grote stadia die een regelmatige publicatie van de rekeningen voorafgaan.

         http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

         Voor een goed begrip is het dus noodzakelijk de voorgeschiedenis te schetsen.

         http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

         Het boek schetst deze meest cruciale periode in het bestaan van de gemeente Hoogeveen.

         Meppeler Courant,

         Deze inleiding schetst het proces van de romanisering, waarbij het ontstaan van het fenomeen stad fundamenteel is.

         http://www.museumsite.be/

         Doet een bedrijf mee in het project dan zal eerst een bedrijfsdoorlichting plaatsvinden. Hierin komen alle onderwerpen die van belang zijn aan de orde. Met deze informatie wordt een toekomstperspectief geschetst.

         Meppeler Courant,

         Hij schetst het ontstaan en de groei van de ietwat obscure en met veel geheimzinnigheid omgeven groepering.

         De Standaard,

         Ook zij schetste in het kort het verloop der onderhandelingen.

         Meppeler Courant,

         Even scherp schetst hij enkele structurele kwalitatieve ontwikkelingen en tendensen.

         http://www.michsjol.demon.nl/artikelen/

         In het advies schetsen de topambtenaren verschillende scenario's op basis van de doelstellingen die het nieuwe kabinet wil bereiken.

         http://www.personeelsnet.nl/inc/indexed.php?n=/nav.php=/kop.php=/nieuws.php?i=243,

         • een situatie schetsen
         • de toestand schetsen
         • het leven schetsen
         • het sociale klimaat schetsen

         Ik schets nu twee situaties om dit te verduidelijken.

         http://users.skynet.be/kern/smisart.html

         Zonder je reactie af te wachten had de oncoloog je de toestand geschetst.

         Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

         In de Janlet-zaal worden een twintigtal dieren uit de ijstijd tentoongesteld [...]. Deze afdeling schetst het leven in onze streken ten tijde van de Cro-Magnon-mens.

         http://www.natuurwetenschappen.be/museum,

         Ze schetst het toenmalige economische en sociale klimaat.

         De Standaard,

         • de aanpak schetsen
         • een methode schetsen
         • de activiteiten schetsen
         • de werkzaamheden schetsen
         • leven en werk schetsen

         In hoofdstuk 2 wordt de aanpak geschetst.

         http://www.surf.nl/iwireeks/erfgoed2_tekst.html#Anchor-Op-24512,

         Niet-commutatieve meetkunde. Ik zal nu als afsluiting een methode schetsen waarmee de quantisatie van singuliere systemen misschien kan worden aangepakt.

         http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/mrt2002/pdf/landsman.pdf,

         Hij schetst de activiteiten die zijn ondernomen met betrekking tot de nazorg.

         http://www.tweede-kamer.nl/applicaties/enquete_srebrenica/HOOFDSTUK_6.PDF,

         Hij schetst in enkele zinnen de werkzaamheden.

         Meppeler Courant,

         Het boek schetst leven en werk van een Japans grootmeester.

         De Standaard,

         • de band schetsen
         • de context schetsen
         • de factoren schetsen
         • de uitgangspunten schetsen
         • een overzicht schetsen

         Hij schetst eerst de traditionele band tussen economie en cultuur die als volgt kan worden samengevat: geen kunst zonder geld.

         De Standaard,

         In deze inleiding schetsen wij in het kort de context.

         http://www.provant.be/jeugd/JWBPlan/jeugdwerkbeleidsplan_2002.htm,

         De minister schetste de factoren die ertoe geleid hebben dat het zo lang duurde voordat de uiteindelijke evaluatie verscheen.

         https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/25468/kst-25468-2?resultIndex=14&sorttype=1&sortorder=4,

         Deze paragraaf schetst de uitgangspunten die de vakgroep stelt bij haar ambities voor gewasbescherming in de glastuinbouw in 2010.

         http://www.lto.nl/reindex.htm?http://www.lto.nl/themas/gewasbescherming/Gezondgewas,glashelder/Gezondgewas.htm

         Vervolgens schetst hij een overzicht van de wetenschappelijke evolutie in de laatste vijftig jaar.

         http://museumaandestroom.antwerpen.be/html/essay.htm

         • de mogelijkheden schetsen
         • opties schetsen

         Daarna schetsen we enkele mogelijkheden die mits de nodige maatschappelijke en beleidsondersteuning positieve perspectieven kunnen openen.

         http://www.clb-net.be/caleidoscoop/inhouden/inhouden12/art12_4_14.html,

         De WRR doet geen uitspraak over de meest wenselijke uitvoering van werknemersverzekeringen, maar schetst zeven opties.

         NRC,

         • de principes schetsen
         • enkele karakteristieken schetsen

         Voor alle duidelijkheid worden in de brochure enkel de principes geschetst die gelden tijdens de driejarige overgangsfase naar de euro.

         http://www.ib.be/minfin/nl_euro/euro_ministere002.html

         Eerst worden enkele karakteristieken geschetst van de maatschappelijke werkelijkheid in de afgelopen halve eeuw.

         http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

         met voorzetselgroep


         • iets in grove contouren schetsen
         • iets met de grove borstel schetsen

         Rottenberg schetste hun profiel het afgelopen jaar in grove contouren.

         NRC,

         Maar hij slaat door naar de andere kant door een wereldgeschiedenis met de grove borstel te schetsen.

         De Standaard,

         met een dat-zin


         De FNV schetst dat de rijksoverheid vooral veel geld uitgeeft aan nieuwbouw van de Betuweroute en de hogesnelheidslijn, ten koste van de reguliere spoorlijnen.

         Provinciale Zeeuwse Courant,

         Uw artikel schetste weer eens duidelijk dat Vlaanderen behalve op de sociale zekerheid ook op andere materies geen vat heeft. Een Nederlandstalige mag dan aan het hoofd staan van de NMBS, de investeringsbeslissingen komen uit Wallonië.

         De Standaard,

         met een vraagzin


         Vervolgens schetst deze gids hoe koper en verkoper door de wet beschermd worden.

         http://www.notaris.be/

         Hij schetst hoe het begon en illustreert met enkele voorbeelden en anekdotes.

         De Standaard,

         Dohmen schetst waarom onze samenleving nood heeft aan een vernieuwde en gepersonaliseerde ethiek.

         http://www.vrijzinnighumanisme.be/

         met bijwoord


         • iets geloofwaardig schetsen
         • iets genuanceerd schetsen
         • iets globaal schetsen
         • iets grof schetsen
         • iets haarfijn schetsen
         • iets helder schetsen
         • iets kort schetsen
         • iets nuchter schetsen
         • iets uitvoerig schetsen

         Zij schetst genunanceerd en geloofwaardig hoe kleine gebeurtenissen aardverschuivingen te weeg kunnen brengen in het leven van een kind.

         NRC,

         In het hoofdstuk worden verschillende modellen voor de afstemming en regie in de verslavingszorg globaal geschetst en beoordeeld.

         http://www.rvz.net/Samenvat/Werk99/verslsam.htm,

         Ik schetste grof de situatie die [..] het meest ideaal zou zijn, in de praktijk gaat het toch altijd anders en dat is misschien maar goed ook.

         http://www.hondenforum.nl/plaza//viewtopic.php?f=33&t=291284&start=60,

         De door hem geredigeerde encyclopedie schetst haarfijn de historische ontwikkeling van de presidentscampagnes en, misschien wel het leukste, besteedt uitgebreid aandacht aan de kandidaten die niet in het Witte Huis gekozen werden.

         NRC,

         Hein van Haaren, directeur a.i. van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, schetst helder de gevaren.

         NRC,

         De heer Van Vree heeft de bevindingen en conclusies kort geschetst in zijn inleiding.

         http://www.justitie.nl/pers/speeches/archief/archief_2004/persvrijheid.asp?List=Y=3=5=50234=770,

         Kossmann schetst nuchter en met veel wijsheid hoe lastig het leven is.

         De Standaard,

         Lobé schetste uitvoerig de hele gang van zaken sedert 5 augustus nadat de KNAU door de internationale federatie op de hoogte was gebracht van het positieve resultaat van het A-monster.

         Meppeler Courant,

         met directe rede


         "Die combinatie maakte omvaren voor reparaties naar landen met lagere arbeidskosten aantrekkelijker", schetst Schuurman.

         NRC,

         "Tegelijkertijd kent Coevorden geen specifieke afdeling economische zaken. Ambtenaren doen hun best, maar de synergie ontbreekt", schetste Snijders het in zijn ogen gebrek aan samenhang.

         Dagblad van het Noorden,

         Vaste verbindingen


         grof geschetst; grofweg geschetst; ruw geschetst


         1. beschreven op een wijze die zich beperkt tot een zeer algemeen overzicht van de hoofdzaken

          Grof geschetst hebben de werkplaatsen drie doelstellingen: ze moeten werk bieden aan gehandicapten, dat werk moet deel uitmaken van een volwaardige economische activiteit en de werkplaatsen moeten streven naar een doorstroming naar het gewone arbeidscircuit.

          De Standaard,

          Er zijn, grofweg geschetst, twee soorten neusaandoeningen: morfologische zoals septumafwijkingen en choanale atresie, en mucosale, waartoe men zowel de rhinitiden als tumorale aandoeningen rekent.

          http://allserv.rug.ac.be/~chrdpauw/nko/cursus/cursus_ORL.pdf

          Ruw geschetst kan men in België meerdere soorten laboratoria voor klinische biologie onderscheiden, afhankelijk van het beleid (zie verder) en van het feit of ze al dan niet verbonden zijn aan een ziekenhuis.

          http://www.fidiag.be/nl/pdf/basisgegevens.pdf

         wie schetst mijn verbazing; wie schetst onze verbazing; wie schetst hun verbazing


         1. ter uitdrukking van de bijzonder grote verbazing die de genoemde ervaart bij wat in het verband wordt vermeld

          We hebben altijd gezegd: begin in elk geval met de versterking van de zwakke gedeelten. Dan heb je meer tijd voor de rest en kun je bijvoorbeeld denken aan kwelschermen, die je bij watersnood omhoog kunt trekken. Maar wie schetst mijn verbazing, toen we in december 1993 weer gingen kijken. De zwakke delen waren nog steeds niet aangepakt.

          NRC,

          'Toen ik maandag vier november hier 's morgens om halfzeven aankwam om te zien of alles in orde was, om de prullenbakken te legen en de bureaus wat op te poetsen, kwam ik ook in de kamer van de burgemeester. Wie schetst mijn verbazing toen ik hem daar slapend in zijn stoel aantrof?'

          De steen der wijzen, J.M.A. Biesheuvel,

          Wie schetst onze verbazing bij het betreden van de bus?

          http://geologie.cjb.net/,

          Ze bellen de politie om de diefstal aan te geven [...]. Wie schetst hun verbazing als ze de volgende ochtend de deur uit gaan en hun auto weer zien staan. Op het dashboard zit een briefje, luidend: 'Excuus voor het ongemak dat ik u bezorgd heb, maar ik had zo dringend een auto nodig! Hier zijn twee kaartjes voor La Traviata voor aanstaande vrijdag om het goed te maken.'

          http://users.tijd.com/delink/,