secessie


secessie 1.0

het zich afscheiden van een groep individuen van een staat, kerkgemeenschap of ander organisatieverband; afsplitsing

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een secessie…

is een gebeurtenis

 • [Functie] heeft als doel onafhankelijk te worden tegenover bestaande structuren
 • [Handelende persoon] wordt doorgevoerd door een grote groep mensen, zoals een volk, een deel van een natie, van een kerkgemeenschap e.d.
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] vindt plaats naar aanleiding van onoverbrugbare politieke of religieuze meningsverschillen

  Algemene voorbeelden


  "De eisen van de Afrikaner zijn formeel van de tafel geveegd. Er blijft dan nog één manier over: secessie. Dat zal onvermijdelijk tot een militaire confrontatie leiden, maar die zullen het ANC en de regering nooit winnen''.

  NRC,

  Het is een Feit dat de "operaties" van het "Bevrijdingsleger" samenvallen met een algehele politieke radicalisering van de Kosovaarse Albanese bevolking [...]. De politieke ambities van de Kosovaarse Albanezen gaan van secessie en aanhechting bij Albanië en West-Macedonië tot een onafhankelijkheid onder internationaal toezicht.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • fluwelen secessie
  • vreedzame secessie

  De internationale weerstand tegen de vreedzame ontbinding van een staat is veel geringer dan tegen gewelddadige annexatie- of afscheidingspogingen, waarbij de stabiliteit van een ganse regio in het gedrang komt. Het beste voorbeeld van een vreedzame secessie is de fluwelen scheiding van Tsjechië en Slowakije in 1992.

  http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf

  • Katangese secessie
  • Sloveense secessie

  Ook wordt etniciteit vaak ten onrechte als verklarende factor naar voren geschoven wanneer het gaat om problemen binnen de postkoloniale Afrikaanse samenlevingen. De voorbeelden die we gaven hadden betrekking op de Katangese secessie en de genocide in Rwanda.

  http://home.planetinternet.be/~sintlod9/baluba/baluba_inhoud.htm

  als object bij een werkwoord


  • een secessie doorvoeren

  Bernard Remiche bevestigt dat de federatie Wallonie-Bruxelles in een catastrofenscenario thuishoort en afhangt van de wil van de Vlamingen om al dan niet een secessie door te voeren.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen