smartlap


smartlap 1.0

lied in het populaire genre met meestal een sentimentele verhalende tekst in de eigen taal en een eenvoudige, makkelijk meezingbare melodie met een goed in het oor hangend refrein

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 1.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een smartlap…

is een lied

 • [Herkomst of oorsprong] komt waarschijnlijk voort uit het straatlied en het marktlied
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] heeft een tekst die vaak een sentimenteel, larmoyant verhaal vertelt; heeft een eenvoudige, goed in het oor liggende melodie; heeft een pakkend, makkelijk meezingbaar refrein
 • [Taal] heeft meestal een tekst in de volkstaal, niet in een internationaal gebruikte liedertaal als het Engels
 • [Instrument] wordt vaak gebracht met accordeonbegeleiding
 • [Waardering] wordt door velen beschouwd als een minderwaardige liedvorm die teert op valse sentimenten en die getuigt van een goedkope smaak

Algemene voorbeelden


De smartlappen van Wally [...] zijn meestal ontroerend of plezant (het 'lach en traan' principe), bevatten een eenvoudige, alledaagse en vooral herkenbare intrige (levensliederen mikken immers vooral op de identificatie, willen bij het publiek emoties losweken), zijn zeer rechtlijnig afgehandeld onder een bondige, duidelijke, thematische titel, die liefst in het refrein zo veel mogelijk herhaald wordt.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/kleinkunst/kleinkunst_1.htm

Soms krijg ik tranen in de ogen, maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn ogen soms ook vochtig worden als ik een operettearia of een smartlap hoor, op televisie een exaltatische processie van vromen en hysterici door grauwe straten zie trekken, een voetballer met een vluchtschot een doelpunt zie scoren, of als uit het niets verborgen herinneringen opduiken.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een Amsterdamse smartlap
 • een Duitse smartlap
 • een Hollandse smartlap
 • een Nederlandse smartlap
 • een Vlaamse smartlap

Ik weet nog steeds niet wat ik het meest zal missen: de (wetenschappelijke) discussies waarvan de uitkomst even onvoorspelbaar was als de ingebrachte argumenten, of zijn goede stem die weerklonk als wij samen een Hollandse smartlap ten gehore brachten.

http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

Jan Rot die zo'n beetje zijn hele leven in de Jordaan heeft gewoond, is onmiskenbaar aangestoken door de Amsterdamse smartlap.

Meppeler Courant,

Koos Speenhoff, de schepper van de Nederlandse smartlap of liever van het Nederlandse levenslied, vertelt het verhaal in het liedje 't Broekje van Jantje.

De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


smartlap 1.1

(pejoratief)

smakeloos sentimenteel kunstwerk, hetzij een lied, een ander muziekstuk, een roman, een theaterstuk of een film

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een smartlap…

is een kunstwerk

   Algemene voorbeelden


   In 1928 schreef ik zelf een (met opzet zeer tendentieuze) roman van arbeidersleed en gevangenismisère, getiteld De schande [...]. De vertelling is (allicht) ongunstig beoordeeld, maar nog dit jaar gerecenseerd op een voor mij verrassende wijze: enige studenten vonden de intrige wel een beetje 'een smartlap', maar juist de sociale dialogen actueel, en ze hadden, ondanks mijn 'zendingsdrift', het boek geboeid gelezen.

   Het weerbarstige woord, Anton Constandse,

   Kaurismäki's gortdroge, tragikomische stijl voorkomt dat de film vol sentimentele verwikkelingen in een slechte smartlap ontaardt.

   http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

   smartlap 1.2

   (pejoratief)

   sentimenteel betoog

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een smartlap…

   is een betoog

     Algemene voorbeelden


     Die bedankende noot is één van de weinige middelen die je hebt om, zonder in een smartlap te vervallen, je erkentelijkheid uit te drukken tegenover mensen die je steunen, helpen of inspireren.

     http://cas1.elis.ugent.be/avrug/pdf02/tips.pdf

     smartlap 2.0

     (verouderend)

     doek dat beschilderd is met de opeenvolgende taferelen uit een een liedertekst en dat wordt gebruikt door een zanger of orgelman om tijdens het zingen zijn lied te illustreren
     Het doek werd eertijds gebruikt door rondreizende zangers op kermissen, jaarmarkten e.d. Tijdens het zingen duidde de zanger met behulp van een stok het aangeduide tafereel aan op het doek.

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 2.0 : 1.0

     Algemene voorbeelden


     De orgelman maakte ook graag gebruik van smartlappen. Dat woord kennen we nog steeds in de betekenis van een slecht aflopend levenslied. Vroeger was een smartlap een stuk linnen dat beschilderd was met een soort stripverhaal waarin zoveel mogelijk ellende (moord, brand, etc. ) werd verwerkt. Dat vond het publiek prachtig. Vaak zong de orgelman de bijgeschreven teksten en begeleidde hij zichzelf op zijn orgel.

     http://www.museumspeelklok.nl/speelklok/nl/spreekbeurt.2004.doc