sociaal assistent


sociaal assistent 1.0

iemand die voor zijn beroep mensen in maatschappelijk en sociaal opzicht begeleidt en in probleemsituaties ondersteunt

Algemene voorbeelden


Elke metadonbehandeling die een arts verstrekt, wordt geregistreerd en de verslaafde krijgt daarbij een begeleiding, onder meer door sociaal assistenten.

De Standaard,

De steun van de dienst slachtofferopvang wordt altijd aangeboden, nooit opgedrongen. De deontologie impliceert uiteraard het beroepsgeheim, dat inherent is aan het beroep van sociaal assistent

http://www.senate.be/doc/misc/slachtoffers_22-6-2001.html,