sociale woning


sociale woning 1.0

((vooral) in België)

door de overheid gebouwde of gesubsidieerde woning die goedkoop verkocht of verhuurd wordt aan mensen met een bescheiden woonbudget

Algemene voorbeelden


Ik keek even op om nog net een glimp op te vangen van het poppenkasthuis van Linda in de rij sociale woningen die daar tijdens de eerste, schuchtere economische opleving na de oorlog waren neergezet.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,