somptueus


somptueus 1.0

weelderig

Algemene voorbeelden


Waar vandaag het Koningsplein ligt, stond in de middeleeuwen het paleis van de Brabantse hertogen. In de zestiende eeuw liet keizer Karel V de somptueuze gebouwen herstellen en opnieuw inrichten.

De Standaard,

De suite van pronksalons, opgevat in de rijkste en meest sierlijke renaissancestijl, had [...] zelfs in Parijs geen equivalent. Op 30 augustus 1840 werd de Opera, die plaats bood aan 1800 tot 2000 toeschouwers, plechtig ingehuldigd. Het somptueuze theater van Roelandt, Philastre en Cambon, in exuberante neorenaissance-stijl, bleek perfect tegemoet te komen aan de wensen van de Gentse burgerij.

http://www.vlaamseopera.be/ned/building.asp?subchapter=1

Geschiedenis van Suriname. Van stam tot staat. 176 blz., geïll., Walburg Pers, f 39,50. Door het ministerie van Onderwijs en wetenschappen gesubsidieerde en somptueus geïllustreerde geschiedschrijving van het land dat op 31 juli 1667 officieel in Nederlandse handen kwam.

NRC,