spijbelbus


spijbelbus 1.0

(wetenschap, onderwijs en opvoeding)

bus die men inzet om spijbelaars op te sporen en naar school te brengen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een spijbelbus…

is een bus; is een voertuig

  • [Doel of bestemming] dient het ongeoorloofd verzuim tegen te gaan
  • [Functie] wordt ingezet voor het opsporen en naar school brengen van spijbelaars
  • [Betrokkene] wordt ingezet voor spijbelaars
  • [Handelende persoon] wordt bemand door politieagenten en/of leerplichtambtenaren

Hoofdsemagram: bus


Algemene voorbeelden


ROC Rivor in Tiel heeft een nieuw middel om spijbelen tegen te gaan: de spijbelbus. Voor vertrek krijgt het spijbelteam van de bus een lijst met de leerlingen die op school hadden moeten zijn. "Bij die leerlingen gaan we langs huis om te achterhalen wat de reden van afwezigheid is. Als een geldige ontbreekt, moeten ze zich binnen een half uur op school melden", vertelt Arno Janssen, coördinator verzuim Regionaal Opleidings Centrum in Tiel.

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/spijbelbus-maakt-leerlingen-wakker-1.3472574,

De Spijbelbus, dat vriendelijk vehikel met begrijpende welzijnswerkers en koffie is dood, leve de Spijbelfunctionaris. Onder de 150 controleurs van de Dienst Omroepbijdragen zijn vier vrouwen.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030026:mpeg21:a0169,

Vorige week rondde de Amsterdamse politie een grootscheepse antispijbelactie af, compleet met een 'spijbelbus' vol afschrikwekkend voorlichtingsmateriaal. De eerste weken van het schooljaar doorkruisten vijftien dienders de binnenstad in onopvallende busjes op zoek naar loslopende scholieren. Zeshonderd jongeren werden door agenten aangesproken. De helft bleek afkomstig uit gebieden in Nederland waar de schoolvakantie nog niet ten einde was. Slechts van dertig middelbare scholieren kon worden aangetoond dat ze de leerplicht ontdoken. Na het opmaken van een proces-verbaal werden ze door agenten bij hun school afgeleverd.

http://www.groene.nl/artikel/buiten-spelen

Amsterdam heeft sinds kort een speciale spijbelbus. Daarmee rijden leerplichtambtenaren naar het huis van spijbelaars om uit te zoeken wat er aan de hand is. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 5 tot 23 jaar.

http://www.rechtopleren.nl/nl/jongere/nieuwspagina/Spijbelbus-haalt-kinderen-tot-23-jaar-op-/6

Nou kan je je voorstellen dat niet alle schoolhoofden blij zijn met het idee van een spijbelbus. 'Zo maak je het alleen maar erger, iedereen wil die bus wel eens zien, dus krijg je nog meer kinderen die een dagje overslaan,' zeggen ze nijdig.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010846324:mpeg21:a0168,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


  • rijden

In Enschede rijdt binnenkort Nederlands eerste spijbelbus. Wie geen zin heeft in school hoeft niet in de supermarkt of bij de patatkraam rond te hangen, maar kan lekker met wat medespijbelaars een broodje eten of een kopje koffie drinken in de met felle kleuren beschilderde oude lijnbus.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010846324:mpeg21:a0168,

In verschillende steden rijdt een spijbelbus, in beweging gezet om kinderen die spijbelen en zich toch niet uitleven in straatschenderij te belonen.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010961469:mpeg21:a0135,

met adjectief ervoor


  • Nederlands eerste spijbelbus

In Enschede rijdt binnenkort Nederlands eerste spijbelbus. Wie geen zin heeft in school hoeft niet in de supermarkt of bij de patatkraam rond te hangen, maar kan lekker met wat medespijbelaars een broodje eten of een kopje koffie drinken in de met felle kleuren beschilderde oude lijnbus.

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010846324:mpeg21:a0168,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding