spitant


spitant 1.0

((vooral) in België. Volgens Van Dale niet algemeen.)

bruisend; wervelend

Algemene voorbeelden


Het gaat er veelal kleurrijk aan toe en aan spitante dialogen ontbreekt het soms niet. Toch is The Perez Family - in tegenstelling tot eerder werk van Nair - geen beklijvende film. Luchtiger betekent dit keer lichter.

De Standaard,

In de Rode Zaal werd gesnoept van de spitante vertolking door mezzosopraan Mireille Capelle van De Sfinx van Georges Fragerolle.

De Standaard,