sponsorkind


sponsorkind 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

kind uit een ontwikkelingsland dat voor zijn levensonderhoud, scholing e.d. gesponsord wordt door iemand die daarvoor geld ter beschikking stelt via een hulporganisatie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een sponsorkind…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een hechte band met je sponsorkind. Een recordaantal mensen begon het afgelopen jaar via een hulpverleningsorganisatie met de sponsoring van een kind in een ontwikkelingsland. Voor sommige mensen betekent dit meer dan maandelijks een bedrag doneren. Een aantal keren per jaar gaat er post over en weer, foto's worden uitgewisseld, adoptieouder en kind bidden voor elkaar en zo ontstaat er een band. Die kan zo ver gaan, dat sponsors op bezoek gaan bij hun kind.

   Nederlands Dagblad,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding