staatswinkel


staatswinkel 1.0

winkel waar koopwaar onder staatstoezicht wordt verkocht tegen door de overheid bepaalde prijzen of accijnzen

Semagram


Een staatswinkel…

is een winkel; is een bedrijf

  • [Plaats] komt voor in landen die, in tegenstelling tot de vrije economie, gedeeltelijk of geheel een geleide economie nastreven, zoals in communistisch georiënteerde landen, of in landen die de distributie van waren zoals alcohol willen controleren of bij schaarste, bv. van voedingsmiddelen, de prijzen betaalbaar willen houden
  • [Activiteit of handeling] biedt te koop aan
  • [Wijze] verkoopt waren tegen prijzen of accijnzen die door de staat worden opgelegd
  • [Belanghebbende of begunstigde] verkoopt aan de particuliere klant
  • [Object betroffen] verkoopt waren waarvan de staat de verkoop wil kunnen controleren, zoals bv. van alcohol, of waren waarvan de staat de distributie tegen billijke prijzen wil garanderen, zoals bv. van voedingsmiddelen

Hoofdsemagram: winkel


Algemene voorbeelden


Volgens de Zweedse wet mag elke drank die meer dan 3,6 procent alcohol bevat, alleen worden verkocht in speciale staatswinkels, de zogenaamde systembolaget.

De Standaard,

Elke Cubaanse familie heeft een bonboekje. Daarmee gaan ze naar een staatswinkel voor hun boodschappen. Zo kan elke volwassene gratis voedsel ophalen, zoals olie, rijst, bonen, een beetje vlees, een beetje melk, eieren, vis, etc. De meeste Cubanen klagen dat ze van dat bonboekje niet kunnen leven.

http://archief.samsam.net/archief/default.asp?id=32079&tab=3

Vroeger was de Libische dinar drie dollar waard, nu krijg je drie dinar voor één dollar. Behalve de levensmiddelen die in de staatswinkels nog steeds goedkoop zijn, is alles duurder geworden.

NRC,