steekvlampolitiek


steekvlampolitiek 1.0

(politiek en bestuur; (vooral) in België; pejoratief; neologisme)

politiek die erop gericht is om publieke onrust in de kiem te smoren door bepaalde problemen op korte termijn krachtig aan te pakken, zonder dat er naar structurele oplossingen wordt gezocht; politiek om publieke onrust zo snel mogelijk de kop in te drukken; incidentenpolitiek

Semagram (extra betekenisinformatie)


Steekvlampolitiek…

is politiek

 • [Doel of bestemming] heeft tot doel om ontstane onrust in de kiem te smoren
 • [Duur] is tijdelijk van aard
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is niet structureel

  Hoofdsemagram: politiek


  Algemene voorbeelden


  CD&V zet zich af tegen een politiek waarbij toestanden eerst moeten verzieken met onaanvaardbare incidenten tot gevolg, om vervolgens – nadat het ergste is gebeurd - met een "steekvlampolitiek" te worden aangepakt om de grootste publieke onrust te bedaren. Eenmaal de steekvlam uitgewerkt, hervalt men in de verziekte situatie en is het wachten op het volgende incident.

  http://www.cdenv.be/verkiezingen06/pdf/veiligheid.pdf#search=%22steekvlampolitiek%20site%3A.be%22,

  Siemon waarschuwt in dit tekstje dat de emotionele geladenheid van bepaalde topics niet zou mogen leiden tot een miskenning van de rechtsstaat of irrationele steekvlampolitiek.

  http://static1.squarespace.com/static/5137076ae4b0988e47daa3bc/t/51606cabe4b0715db61cbd11/1365273771340/Neohumanisme%25201%252076e%2520jaargang%2520Website.pdf,

  Vrij recent duiken er in de berichtgeving samenstellingen op met steekvlam- als linkerdeel, zoals steekvlampolitiek, steekvlamwet en steekvlambeleid. Ze worden gebruikt wanneer de wetgever na onvoldoende analyse en reflectie reageert op een incident dat de publieke opinie flink heeft beroerd: op een moment dat het stof nog neerdwarrelt, ligt er al een wetsvoorstel op tafel. Steekvlamwetgeving vertoont niet zelden juridische hiaten, waardoor er achteraf reparatiewetgeving nodig is.

  http://www.taaltelefoon.be/steekvlampolitiek,

  Hoe is het mogelijk dat onze politici blijven wegkomen met hun steekvlampolitiek en absurde profileringsdrang? Hoe lang nog kijken we toe, terwijl ze even onbezorgd als systematisch de echte uitdagingen voor de toekomst van dit land onder de mat schuiven? Omdat het met een visie op lange termijn lastig scoren is in de populaire media.

  http://www.vacature.com/artikel/-hoe-het-mogelijk-dat-onze-politici-blijven-wegkomen-met-hun-steekvlampolitiek-en-absurde,

  De bereidheid bij de reizigers was meestal laag tot onbestaande om de gordels effectief te dragen. Op de gidsstoel (dus vooraan de bus naast de chauffeur) heb ik dit meestal wel toegepast, omdat daar ook strenge controle op is. Maar ik heb in ons land zelden gecontroleerd weten worden of de passagiers effectief hun gordel droegen, meestal knijpt men meerdere oogjes dicht. Tot er natuurlijk weer eens een ernstig busongeval gebeurt, natuurlijk. Dan zal het weer 'steekvlampolitiek' worden.

  http://forum.politics.be/showthread.php?t=126762,

  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2009