stiefmoederlijk


stiefmoederlijk 1.0

als een stiefmoeder; als door een stiefmoeder; slecht

Algemene voorbeelden


Frankrijk is gul voor zijn leerlingen middelbaar onderwijs maar stiefmoederlijk voor zijn hogere studenten.

De Standaard,

Ofwel wordt het sociale luik minimaal ingevuld (cfr. de wijkcontracten), ofwel verloopt de communicatie tussen (gemeente)bestuur en bevolking zo stiefmoederlijk dat men zich kan afvragen of men wel op de reële noden wenst in te spelen.

http://www.risobrussel.be/publicaties/standpunten/standpunten.htm,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een stiefmoederlijke behandeling

Deze cultuurhistorische binnengrens in Europa rechtvaardigt echter toch niet de stiefmoederlijke behandeling die oostelijk Europa in Staat und Nation ten deel valt.

NRC,

Van Vlaamse kant blijven onder meer de overdreven en ondoorzichtige geldstromen naar Wallonië, de inbreuken op het territorialiteitsprincipe, de stiefmoederlijke behandeling van de Vlamingen te Brussel, het gebrek aan "Bundestreue" onaanvaardbaar.

De Standaard,

met werkwoord


  • iets of iemand stiefmoederlijk bedelen

Het is een veelzeggend detail dat het Spaanse ministerie van Cultuur gehuisvest is op een plek waar eertijds een circus heeft gestaan, constateert de auteur. Vóór de dood van de dictator hield men zich er uitsluitend bezig met censuur, propaganda en politiedossiers van "verdachte" intellectuelen, maar ook heden ten dage wordt het departement in Spanje stiefmoederlijk bedeeld.

De Standaard,

België is relatief stiefmoederlijk bedeeld wat betreft zonne-energie.

De Standaard,

Indachtig de bewoordingen uit de memorie van toelichting wordt kennelijk veel waarde gehecht aan de beoogde slagvaardigheid en effectiviteit van de procedure, waarbij de rechtsbescherming echter nogal stiefmoederlijk wordt bedeeld.

http://www.verkeersrecht.nl/htm/archief/archief_frames.htm,

  • iets of iemand stiefmoederlijk behandelen

De parketten moeten de politiediensten een veel grotere autonomie geven bij hun onderzoeken en ze minder stiefmoederlijk behandelen.

De Standaard,

Schuberts meerstemmige wereldlijke liederen worden doorgaans stiefmoederlijk behandeld. Bij EMI verscheen nu een verzorgde box met 4 cd's.

De Standaard,

De oude dame heeft zich, omdat ze nooit een man heeft gehad, altijd ten dienste gesteld van haar familie, en werd met name door haar schoonzusters altijd erg stiefmoederlijk behandeld.

De Standaard,

Schepen voor Jeugd Patsy Sörensen (BSV) wil in de loop van 1997 een nieuw jongerentrefpunt openen in het stadscentrum van Antwerpen of op het Zuid [...]. "De 130.000 Antwerpse jongeren worden nu stiefmoederlijk behandeld", vindt Sörensen.

De Standaard,

Staalbouw wordt in de woningbouw nog altijd stiefmoederlijk behandeld en door velen niet aanvaard als een volwaardige bouwmethode.

De Standaard,

De mannenmode wordt meer dan stiefmoederlijk behandeld [...]. Het meest verregaande staaltje van minachting voor de herenmode lees je op bladzijde 70, waar Van Beurden de situatie tijdens de oorlog "samenvat". Na ettelijke bladzijden vol details over de damesmode schrijft ze: "Tijdens de oorlog komt er geen verandering in de herenmode. Men draagt af wat men had."

De Standaard,