stoplap


stoplap 1.0

clichématige uitdrukking die herhaaldelijk gebruikt wordt maar niets van enig belang toevoegt aan een tekst of een conversatie en die, als ze al een functie heeft, louter dient om een gesprek gaande te houden of om te verhullen dat men niets te zeggen heeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een stoplap…

is een uitdrukking

   Algemene voorbeelden


   De acteurs zijn bovendien verwend door het scenario en de dialogen van Guido van Meir, die een feilloos oor heeft voor de gekkigheden, de stoplappen, de krasse beweringen en de gemeenplaatsen waarmee gewone mensen elkaar in goede en in slechte tijden aan de praat houden, tegen het meedogenloze woeden van de tijd in.

   Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

   Voorts bestaat de taal van doctorandus Popelier uit clichés. (Onnodig te zeggen ... en dan tóch zeggen wat onnodig is om te zeggen.) En uit stoplappen. (Tientallen keren wordt een gat in een gedachtenspinsel gestopt of de sleetsheid van een volzin gelapt met het woord 'evenwel'.).

   De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

   Hij klapte zijn dossier toe, spreidde zijn armen en maakte zich op voor een ijsbrekende volzin. "Zo warm heb ik het nog nooit geweten," zei hij toen en dat is om stil van te worden. Zo-warm-heb-ik-het-nog-nooit-geweten. Een stoplap die ik nooit zou durven te gebruiken, maar kijk, de vrouw reageerde er dankbaar op. Zo dankbaar dat ze het lichtgroene jasje van haar Dior-ensemble aflegde en een paar betoverende schouders ontblootte.

   Oude Politieke Cultuur, Joris Tulkens,

   Er wordt gemeld dat er "gepraat" is, soms zijn "de dossiers overlopen" of is "een stand van zaken opgemaakt"; de stoplap dat "de jongste gegevens bestudeerd zijn", werd ook meermaals gehanteerd.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   stoplap 1.1

   clichématige uitdrukking die in een vers wordt ingevoerd vanwege dwang van het metrum of het rijm

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een stoplap…

   is een uitdrukking

     Algemene voorbeelden


     De keuze voor een vast metrum leidt soms tot het gebruik van storende stoplappen; de keuze voor een letterlijke omzetting kan de verstaanbaarheid voor lezers van nu tenietdoen.

     De Standaard,

     Hier en daar heeft Ienne Biemans toch niet helemaal kunnen ontsnappen aan de rijmdwang en zich niet ontzien om een stoplap in te voegen: "Dus vroeg ze nu niets meer. / Uit en amen." Dat 'uit en amen' is alleen nodig omdat er gerijmd moet worden op 'kwamen'. Nu ja. Er is altijd wel wat.

     NRC,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     stoplap 2.0

     iets wat dient als eenmalige noodoplossing voor een probleem

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een stoplap…

     is een oplossing

       Algemene voorbeelden


       Terwijl het bij de opmaak van de begroting-1996 nog heette dat alle daarin opgenomen eenmalige maatregelen (goed voor 46 miljard frank) volgend jaar door structurele ingrepen moesten worden vervangen, gaf EU-Commissaris de Silguy vorige week toe dat hij met nieuwe stoplappen kan leven.

       De Standaard,

       "Mag ik nu even binnenpretjes hebben?", lachte Hemmings. "Toen ik via een studiebeurs naar de Verenigde Staten kwam, gebeurde dat in een pakket met andere Jamaicanen. Ik mocht alleen meekomen omdat ik hen op studievlak kon helpen. Van stoplap tot olympisch kampioene, het is niet onaardig, niet?"

       De Standaard,

       Woordfamilie


       Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen