struggle


struggle 1.0

strijd die gepaard gaat met vele inspanningen en soms ook ontberingen; moeizame strijd; worsteling; in het bijzonder ook: moeizame strijd voor gelijkberechtiging van de zwarte bevolking ten tijde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een struggle…

is een strijd

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met inspanningen en soms ook ontberingen; is moeizaam

  Hoofdsemagram: strijd


  Algemene voorbeelden


  Ik raakte langzamerhand enthousiast over het gebruik van zeppelins. Het was best een struggle, want ik werd soms gek aangekeken. Buitenstaanders reageerden met: 'zo'n ding ontploft toch en is bovendien langzaam'.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Zeppelins/inhoud.html,

  Ik ben afgelopen jaren (laten we zeggen pak en beet de laatste 2 jaar) niet een hele goede vriendin geweest. Er waren struggles, er was een baby, er waren wat gebeurtenissen in ons gezin die mijn volledige aandacht nodig hadden.

  https://momspiration.nl/2020/09/18/een-goede-vriendin-zijn/,

  Wie droomt van effectieve participatie zal de maatschappij een stuk complexer maken. Geen rozengeur en maneschijn dus, maar graag realisme in het opzetten van participatie-initiatieven. Wie is wie in deze struggle? In de ene hoek de jongere, luilekker hangend op de bank van de kleedkamer. Deze voelt zich verbonden met de zaak of met zijn teamgeestesgenoten.

  http://user.online.be/gd30411/ViaBibliotheek/Artikels/Jeugd(-werk)%20en%20maatschappelijke%20participatie.htm,

  Ze bleef de oppositie-politica, die de struggle niet wilde en kon verruilen voor het pluche. President Mandela prees in zijn verklaring van gisteren de bijdrage van "comrade Winnie" aan de strijd in het verleden, maar sprak tegelijk de hoop uit dat "zij haar gedrag in posities van verantwoordelijkheid zal herzien en zal proberen te verbeteren".

  NRC,

  De beelden van Hendrik Verwoerd, de dominee uit Amsterdam die de apartheid ontwikkelde, en van John Vorster of ex-president P.W. Botha verdwenen. Op hun plaats kwamen "anti-apartheidsschilderijen" als symbolen van de struggle, de strijd van het ANC en het PAC.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met bezittelijk voornaamwoord


  • hun (eigen) struggle

  "Haar drijfveren zijn ingegeven door persoonlijke trauma's, en omdat ze politicologe is wordt haar nu deskundigheid toegeschreven. Nederlanders identificeren zich graag met haar omdat ze hun eigen struggle uit de jaren zestig op haar projecteren."

  De Groene Amsterdammer,

  voorafgegaan door naamvalsgenitief


  • Helena's struggle

  Ik heb alles gedaan, ik ben verkracht in de balletten van Rudi van Dantzig, ik heb als een insekt rondgekropen, maar iets als dit is geheel nieuw voor mij. Al is het idee van Helena's struggle en de onvermijdelijke val daarna in de danswereld natuurlijk ook niet onbekend.

  NRC,

  Vaste verbindingen


  struggle for life

  1. strijd om het bestaan
   Naar de ondertitel van Darwins geruchtmakende en wereldberoemde boek On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life ('Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoorrechte rassen in de strijd om het bestaan') uit 1859, waarin de evolutietheorie uitgestald wordt. Vaak figuurlijk gebruikt.

   Synoniem: bestaansstrijd

   De evolutietheorie schijnt grote invloed te hebben gehad op allerlei visies op de menselijke samenleving. Iedere eigenschap van iedere plant en ieder dier is zoals hij is omdat hij in de strijd om het bestaan zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Zo is men ook gaan denken dat allerlei dingen in de menselijke samenleving hun deugdelijkheid in een soort struggle for life bewezen hebben.

   Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

   In de struggle for life overleeft niet de sterkste, maar degene die zich overgeeft aan de Sterke.

   http://www.nd.nl/htm/achter/stelling/95.htm,

   Allerlei rare vogels grepen de 'struggle for life' en de 'survival of the fittest' aan om op te roepen tot een nietsontziende strijd-tot-het-einde om de toekomst.

   http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Articles/Fisonr.htm,

   Microcosmos toont niet alleen de schoonheid van de natuur. Er is ook de "struggle for life", de inzet voor het behoud van de soort. Dat gaat gepaard met vechten, bijten en duwen. De neushoornkevers bewijzen dit.

   De Standaard,

   De humane doelstellingen gaan in tegen de harde aspecten van de "struggle for life" met zijn recht van de sterkste en ongeremd egoïsme.

   http://www.vub.ac.be/CLEA/groups/vzw_worldviews/publications/vanbelle-bitter.html,

   Renton en de zijnen voeren op hun manier een struggle for life. Hun wanhoop is soms authentiek, soms geposeerd, veelal uitdagend.

   De Standaard,

   "Wyers is een bedrijf dat jarenlang onder de stress heeft geleefd van een lege balans. Die struggle for life maakt het moeilijk om met positieve dingen bezig te zijn."

   NRC,

   Na die schipbreuk hebben zeestromingen en de zon een ecologische ramp vermeden. Hopelijk blijven de goden de eilanden wat welgezind want, voor of na Darwin, een "struggle for life" zal het hier wel blijven.

   http://www.wereldvlinders.be/diary/diary-full.html

   Uitgaande van de duizenden boeken (waaronder veel gesigneerde exemplaren) die zijn persoonlijk bezit waren, vertelde hij haar van zijn persoonlijke leven, van zijn huwelijk, zijn 'struggle for life', zijn financiële problemen, hij vertelde haar hoe lang hij het leven in dankbare onschuld had aanvaard.

   Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

   Eeuwenlang was de mensheid ten prooi aan een 'struggle for life'. Haar voornaamste bekommernis was de zorg om te overleven. De voorbije honderd jaar deed zich een onvoorstelbare kentering voor. Het is dus normaal dat wij ons aan die welvaart vastklampen.

   De Standaard,

   We zien dat in dit scenario een actieve God ontbreekt. We vermoeden hoe uit een 'chaotische' oersoep levende organismen zijn geëvolueerd. Hoe ze met hun voortplanting, met hun expansiedrift, in hun struggle for life en hun survival of the fittest gekomen zijn op het punt waar ze nu zijn aangeland.

   NRC,

   Op de bovenste verdieping stonden rijen bedden waar de meisjes van 't Keteltje van hun struggle for life konden bekomen. Er was maar één huisregel: geen mannen meebrengen.

   Zij kwamen uit het Oosten, Chris De Stoop,

   Al gauw bleek dat veel geprivatiseerde bedrijven de struggle for life op de vrije markt niet aankonden en zich voor extra steun opnieuw wendden tot de BvS, de opvolger van Treuhand.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,