student-arts


student-arts 1.0

iemand die voor arts studeert, meer bepaald gedurende de studiejaren voorafgaand aan de diplomering tot basisarts en de daarmee gepaard gaande registratie als arts

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een student-arts…

is een persoon

 • [Stadium] bevindt zich nog in de opleidingsperiode die voorafgaat aan de diplomering als basisarts en de daarmee samenhangende registratie als arts
 • [Activiteit of handeling] studeert voor arts

  Algemene voorbeelden


  De stage vormt een belangrijke stap in de beroepssocialisatie, met name in de transformatie van "student-arts" naar "basisarts".

  http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/visie_nl.html,

  In beginsel zal iedere student-arts patiënten die aan zijn zorg zijn toevertrouwd niet kunnen weigeren.

  www.umcn.nl/.../Gedragscode_OefenenKlinischeVaardigheden.doc,

  Als student kun je in het UZA een studiestage volgen. Zo krijg je de kans om onze organisatie van binnenuit te leren kennen en praktische werkervaring op te doen. Als verpleegkundige en paramedicus [...]. Als arts of als student-arts.

  http://www.uza.be/UZA_Trekt_aan/Starters/stage.htm,