suppletie


suppletie 1.0

het aanvullen; aanvulling

Semagram


Suppletie…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Men gaat er vanuit dat het innemen van hormonen fracturen tegen zal gaan, dit is echter niet voor 100% te bewijzen. Wat wel bewezen is, is dat indien men stopt met de hormonale suppletie na een jaar of 5 geen enkel effect meer te vinden is.

   http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

   De conclusie is dat een te lage vitamineopname bij sporters een nadelig effect heeft op het prestatievermogen en dat om deze reden suppletie van vitamines zinvol en zelfs wenselijk is.

   http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondsporten/voeding/

   Er zijn ook aanwijzingen voor de veronderstelling dat inname van vitamine E een positief effect kan hebben bij mensen die al aan coronaire ziekten lijden. Suppletie van de voeding van deze patiënten met vitamine E leidde tot een vertraging van de progressie van de ziekte, en in sommige gevallen zelfs tot vermindering van de blokkades in de bloedvaten.

   http://www.c3.nl/evv/ev.htm,

   Twee Surinaamse militairen zijn vandaag door de Haagse rechtbank in het gelijk gesteld bij hun eis om hervatting van suppletie op hun soldij.

   NRC,

   De kust van de Waddeneilanden wordt op zijn plaats gehouden door de uitvoering van zandsuppleties waarbij zand uit de diepere Noordzee op of bij het strand wordt gestort. Deze suppleties dienen mogelijk in de toekomst te worden geïntensiveerd.

   http://www.nam.nl/start_milieu.html

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • androgeensuppletie
   • hormoonsuppletie
   • huursuppletie
   • kustsuppletie
   • loonsuppletie
   • strandsuppletie
   • testosteronsuppletie
   • voedingssuppletie
   • zandsuppletie

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • suppletiemogelijkheid
   • suppletieperiode
   • suppletieregeling
   • suppletievoorziening