surfgedrag


surfgedrag 1.0

gedrag dat iemand vertoont als hij aan het surfen is op het internet, bijvoorbeeld wat betreft het type informatie dat hij zoekt of de voorkeuren voor bepaalde websites

Semagram (extra betekenisinformatie)


Surfgedrag…

is gedrag

 • [Behandeling of bewerking] wordt soms voor commerciële doeleinden onderzocht
 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft gedrag dat iemand vertoont tijdens het surfen op het internet, bijvoorbeeld wat betreft het type informatie dat hij zoekt of de voorkeuren voor bepaalde websites

  Hoofdsemagram: gedrag


  Algemene voorbeelden


  Het plichtsverzuim is naar aard en omvang zodanig ernstig dat er geen grond is om de opgelegde straf onevenredig aan dat plichtsverzuim te achten. De beroepsgrond dat appellant niet wist dat zijn surfgedrag binnen de politieregio niet was geoorloofd wordt verworpen.

  http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW9407,

  Bij de inschrijving dienen de panelleden een groot aantal persoonskenmerken op te geven, alsmede gegevens over het surfgedrag.

  http://www.multiscope.nl/profiel.phtml

  Werkgevers durven het surfgedrag van hun personeel niet aan te pakken uit angst de privacy te schenden.

  de Volkskrant,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • surfgedrag analyseren
  • surfgedrag bestuderen
  • surfgedrag bijhouden
  • surfgedrag in kaart brengen
  • surfgedrag meten
  • surfgedrag registreren
  • surfgedrag sturen
  • surfgedrag volgen

  De PC-meter van NPD is een methode waarbij men - in navolging van de audimetrie voor televisie - een beroep doet op een panel van 500 personen van wie het surfgedrag kwantitatief is geanalyseerd.

  De Standaard,

  Williamson heeft maandenlang het surfgedrag van collega's bestudeerd en stelt dat een toegestane frequentie van één keer per seconde het internetverkeer niet serieus hindert.

  NRC,

  De dienst Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) van de NOS gaat het surfgedrag in Nederland bijhouden in samenwerking met een Amerikaans computerbedrijf.

  ANP,

  Een wet in voorbereiding die websites verbiedt om ongevraagd het surfgedrag van zijn bezoekers voor commerciële doeleinden in kaart te brengen.

  de Volkskrant,

  Tevens is het mogelijk om het surfgedrag te meten op de werkplek, omdat ook achter een zogenaamde 'firewall' gemeten kan worden.

  http://www.multiscope.nl/profiel.phtml

  De data voor het bereiksmetingsysteem worden realtime en op continu basis verzameld door geavanceerde logsoftware, welke op de PC's van een representatief panel van meer dan 1.500 internetgebruikers het surfgedrag registreert.

  http://www.multiscope.nl/profiel.phtml

  In dit hoofdstuk zal blijken dat het onderwijs het surfgedrag van de leerlingen sterker kan sturen dan doorgaans wordt aangenomen.

  http://www.ond.vlaanderen.be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,

  Via software die zich vasthecht aan je computer wordt je surfgedrag ongemerkt gevolgd.

  http://www.gezinsbond.be/html/Kinderen%20en%20internet.htm,