te bestemder tijd


te bestemder tijd 1.0

(formeel,archaïsch)

op de aangewezen tijd; op de juiste, vooraf bepaalde tijd; op het bepaalde ogenblik; op het afgesproken moment; ook: op een gepast moment
Ook bekend van Bijbelpassages, bv. Gen. 18:14.

Algemene voorbeelden


Enige tijd geleden vroeg iemand mij om eens na te denken over sporen - tekens - symbolen die op deze Aarde voorkomen en die ons iets kunnen vertellen over de diepere zin van het leven. Tekens die zijn achtergelaten door wezens - zielen - geesten, om te bestemder tijd te kunnen worden geïnterpreteerd en begrepen door hen die daarvoor open staan.

http://www.runningfox.nl/papers0414.html,

De bijlagen 1, 2, 4, en 7 worden te bestemder tijd ingevuld en ingeleverd door de promovendus.

http://www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-onderzoek/promotiereglement-universiteit-leiden.html,

We zouden het overigens op prijs stellen om te bestemder tijd een exemplaar van uw verkiezingsprogramma toegestuurd te krijgen.

http://www.wsw-platform.nl/145086489,

Op hun bijeenkomst in 1943 in Cairo verklaarden de VS, Groot-Brittannië en China (van Chiang Kai-shek) dat Korea 'te bestemder tijd vrij en onafhankelijk zal worden', maar dat uitgangspunt was nooit uitgewerkt.

http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Korea/verzoening.html,

Weigert koper de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbieding en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 10 op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.

http://www.svlpartners.nl/referenties-svlpartners-3/referenties-svlpartners-2.html,

Combinatiemogelijkheden


met nevengeschikt bijwoord


  • te bestemder plaatse en te bestemder tijd

In genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet begrepen vervoerskosten, omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, in- en uitvoerbelasting, transportverzekering, verpakkingskosten, inklaringskosten, consulaatkosten en alle andere, mogelijke kosten die JSU in redelijkheid heeft moeten maken om de verkochte zaken te bestemder plaatse en te bestemder tijd af te kunnen leveren.

http://www.jsudenhout.nl/c-2230607/algemene-voorwaarden/

Weigert koper de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden goederen of aangeboden diensten in ontvangst te nemen dan worden de goederen geacht afgeleverd te zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van aanbieding en is koper de prijs en de kosten als bedoeld onder 10 op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is koper verplicht de door verkoper ten gevolge van de weigering van koper ontstane schade en extra kosten te vergoeden.

http://www.svlpartners.nl/referenties-svlpartners-3/referenties-svlpartners-2.html,