te gelegener tijd


te gelegener tijd 1.0

(formeel,(vooral) geschreven taal)

op een geschikt moment; op een tijdstip dat geschikt is; op een passend moment

Algemene voorbeelden


"Wij mensen", dat hoort de burger niet graag. Hij is immers deugdzaam. Ik heb me afgevraagd of ik daarvoor moet dienen: de mensen te gelegener tijd een boosdoener verschaffen die ze uit hun midden kunnen verdrijven.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

De Fifa eist dat de clubs hun geselecteerde spelers vrijgeven. Een en ander kan betekenen dat Club Brugge Stanic en Spehar en Anderlecht Preko, Johnson, Asare en Zetterberg moet missen. In het Astridpark is men zich bewust van het probleem. "We maken er werk van, zij het te gelegener tijd", weet assistent-manager Robert De Pot. "Nu is het daarvoor nog te vroeg."

De Standaard,

Van dergelijke aard zijn ook de promoties in de rechterlijke en burgerlijke administratie. Veelal is het een kwestie de juiste vrienden te hebben, en, natuurlijk, zich te gelegener tijd dankbaar te tonen.

http://users.skynet.be/sky50779/recht1.htm

Ook de betrekkelijke beleidsconsensus die vandaag wordt vastgesteld, zal te gelegener tijd ondergraven worden.

De Standaard,

Ze vond het een boeiende opdracht: "Maar te gelegener tijd verander ik graag van werk."

De Standaard,

Zittend op de pot las ik: De liefde is onoverwinnelijk in de strijd; De liefde, die op tere wangen sluimert van jonge meisjes, kiest te gelegener tijd haar prooi.

In liefdes naam, Greta Seghers,

Wat de betwiste stukken betreft, heeft de advocaat-generaal verklaard dat deze nooit te gelegener tijd werden aangevochten en dat de verdediging een vergissing maakt naar aanleiding van de rogatoire commissies.

http://www.asf.be/AssisesRwanda2/nl/nl_AUDIENCES_0417.htm

Rook en drink te mijner gedachtenis, ik zet het leven voort dat jij verlaat, het zal mij een eer zijn te gelegener tijd ook het in memoriam te schrijven waarin ik jou gedenk, dierbare Jacob, grote schrijfbedrijver, onbegrepene, vergetene, jij die het tegendeel bent geweest van een 'meneertje', - jij was een kolossaalheid, jij was een olifant.

Winterlicht. Een vergeetboek, Jeroen Brouwers,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


 • iets te gelegener tijd aanbieden (aan iemand of iets)
 • iets te gelegener tijd voorleggen (aan iemand of iets)

Aan de keuze van het nationaal geschenk dat te gelegener tijd aan de jonggehuwden zal worden aangeboden, gaat een soort volksraadpleging vooraf.

de Volkskrant,

Bovendien is de nationale regeringen verzocht de wetgevingsvoorstellen van de Commissie te gelegener tijd aan hun parlement voor te leggen met het oog op een eventueel onderzoek.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

 • te gelegener tijd verantwoording afleggen

Met de gekozen ruime formulering (een spaarovereenkomst of een daarmee verwante overeenkomst) wordt tot uitdrukking gebracht dat het gaat om gevallen waarin de belastingplichtige in de hier aan de orde zijnde gevallen middelen ter beschikking stelt om daarmee (te gelegener tijd) rendement te kunnen behalen.

http://www.cbhome.nl/index.php,

 • te gelegener tijd bekendmaken
 • te gelegener tijd informeren
 • te gelegener tijd vertellen

"Te gelegener tijd," zei hij, en zijn stem klonk zo moe als Inni zich voelde, "zal ik u alles van de theeceremonie vertellen."

Rituelen, Cees Nooteboom,

Meer bijzonderheden wil hij niet kwijt. "Te gelegener tijd zullen we die vlak voor de uitzendingen herbeginnen bekendmaken op een internationale persconferentie."

De Standaard,

In eerste instantie wil de BVVO echter het juridische kader van het bestand nader bepalen, de nodige zorg besteden aan het vermijden van ieder mogelijk misbruik van deze gegevens en te gelegener tijd het publiek informeren over de verwezenlijking van deze plannen.

http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf

 • te gelegener tijd een beslissing nemen

Hij wenst, naar eigen zeggen, "alle opties open te houden" om te gelegener tijd die beslissing te nemen die het Britse belang het meest dient: al meteen in 1999 de euro invoeren of de eerste ronde uitzitten.

De Standaard,

 • te gelegener tijd toepassen

Maar de hiërarchie kon de reacties voorzien en haar aanpak bijsturen. Zo werd een onpopulair project naderhand op grote schaal toegepast. Te gelegener tijd werd datzelfde project zonder dat ze er erg in hadden toegepast op de mensen die het een aantal maanden voordien op punt hadden helpen stellen.

http://www.pvda.be/doc/ms48/caterpillarnl48.htm

Volgens de Europese Commissie is de definitieve opslag doenbaar en zijn de bouw- en behandelingstechnieken voldoende ontwikkeld om te gelegener tijd te worden toegepast.

http://www.agoria.be/pdf/nl/nucleair_NL.pdf,

 • iets te gelegener tijd verkopen
 • iets te gelegener tijd naar de beurs brengen

In een mededeling zegt Mobistar dat de gsm-operator "te gelegener tijd" naar de Brusselse beurs wordt gebracht.

De Standaard,

Het resterende belang van 11 procent wil de staat "te gelegener tijd" verkopen om de privatizering van het oude staatsbedrijf te voltooien.

De Standaard,

 • te gelegener tijd iets vernemen (over iets)
 • ergens te gelegener tijd meer van horen

Dat er een Belsertje op komst is heb ik ze maar verzwegen, dat zullen ze te gelegener tijd wel vernemen.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Wat blijft is de vraag: zal het initiatief in de praktijk van alle dag werken en horen we er te gelegener tijd meer van, of zal het een eendagsvlieg blijken te zijn.

http://www.verkeersrecht.nl/htm/0206/artikelen.htm

Te gelegener tijd verneemt u hierover meer.

De Standaard,

 • te gelegener tijd verslag doen (van iets)

Deze reactie is toegezegd. Daarvan zal te gelegener tijd verslag van worden gedaan.

http://www.ouders.org/

 • te gelegener tijd vervangen

De volgende stap wordt - steunend op de TM-ervaring - de modernisering van de alarmcentrales, waar te gelegener tijd GPS (global positioning system) de klassieke communicatieapparatuur zal vervangen.

De Standaard,

 • ergens te gelegener tijd aan voldoen

Indien betrokkene niet voldoet aan de gestelde eisen voor lidmaatschap, maar verwacht hier te gelegener tijd wel aan te voldoen, kan aan hem of haar tijdelijk een aspirant-lidmaatschap worden toegekend.

http://www.bnmo.nl/index.html

met adjectief erachter


 • te gelegener tijd beschikbaar zijn

Er blijven echter SNAP-rubrieken waarbij de emissies over de economische sectoren verdeeld worden op basis van andere gegevens, die ook te gelegener tijd beschikbaar moeten zijn en waarvan de toewijzing aan de NACE-sectoren moeilijker te automatiseren is.

http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,