te haren huize


te haren huize 1.0

(zeer formeel; archaïsch; (vooral) geschreven taal)

bij haar; bij haar thuis; te harent

Algemene voorbeelden


Ze is ambtenaar, en ze maakt sieraden. Dat zijn twee heel verschillende werelden. Daar wilde ik wel eens wat meer van weten; niet zozeer van die ambtelijke wereld (die ken ik wel), als wel van die der sieraden. Ik vervoeg mij te haren huize, aan de Eikenlaan, waar zij haar atelier heeft.

http://www.goirlesbelang.nl/nw-7833-7-3427022/nieuws/monique_blokpoel_een_goirlese_sieradenmaakster.html,

Het hof acht het gewenst om aansluitend aan deze aktewisseling een comparitie te gelasten omtrent de punten die partijen verdeeld houden om te bezien of zij het daarover eens kunnen worden. Het hof zal het voorstel van [appellante] volgen om deze comparitie te haren huize te houden.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2009:BL0369,

Op 12 oktober 2004 heeft klaagster beklaagde telefonisch verzocht om op 19 oktober om 17.00 uur te haren huize aanwezig te zijn, om haar hangbuikzwijntje onder sedatie te enten en te oormerken. Beklaagde had aanvankelijk wat bezwaren tegen het genoemde tijdstip, echter toen hij van klaagster vernam dat die dag en dat tijdstip in verband met alles wat rond de overdracht moest worden geregeld, het beste uitkwamen, heeft hij daar mee ingestemd.

http://www.agro.nl/vtc/particulier/andere_dieren/2004-101.pdf,

Het begon met het opzoeken van een overlijdensakte. Op 3 september 1867 overlijdt de 70-jarige Magdalena Kramer, weduwe Douwe Franses Smits. Op de tegenoverliggende bladzijde vond ik echter de aangifte dat op 31 augustus te haren huize het lijkje van een "eerstgeboren" kind van het mannelijk geslacht was gevonden.

http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=5798&view=next,