te onzent


te onzent 1.0

(zeer formeel; archaïsch)

bij ons; bij ons thuis; in ons huis; afhankelijk van de context meestal op te vatten als: in ons land, in onze streken e.d.

Algemene voorbeelden


Voor de verbetering van de maatschappij, de tuchtiging van de rijken en de redding van de misdeelden, wordt te onzent (in chronologische volgorde) gezorgd door de pastoor, de dominee, door Domela Nieuwenhuis, Abraham Kuyper, Troelstra, Romme, Wibaut of Joop den Uyl.

Ik draag geen helm met vederbos, W.F. Hermans,

Hij informeerde naar het leven op een Vlaamse hofstede, over de rijkdom van onze boerenstallen, hoeveel runderen er op een weide van zo groot konden grazen en hoeveel paarden per hectare bebouwd veld te onzent de ploeg trokken, de eg en de oogstwagens.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

Bepaald niet goed gaat het met grote aantallen vluchtelingen die met grote psychische problemen kampen en te onzent aan hun lot worden overgelaten, schrijft VN.

NRC,

Het moet de ultieme poging worden om Antilliaanse probleemjongeren aan wie inburgeringscursussen op de Antillen niet besteed waren en dus de Nederlandse taal niet machtig zijn, te onzent op het goed pad te houden - een 'heropvoeding naar westerse maatstaven'.

NRC,

Wat de uitgave van Flaubert's brieven betreft, mag ik er wel op wijzen dat deze er nauwelijks beter voorstaat dan de publicatie van Multatuli's brieven te onzent.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

De voorstanders van afschaffing of verlaging van het minimumloon laten zich [...] ook inspireren door het voorbeeld van de Verenigde Staten. Daar is de werkloosheid relatief laag dank zij de creatie van vele laagbetaalde banen in de dienstensector. Verrassend genoeg blijkt de representant bij uitstek van de "hamburgereconomie", McDonald's, te onzent weinig in het Amerikaanse voorbeeld te zien.

NRC,

Toch zou het wel interessant zijn als wij te onzent iets dergelijks hadden: een antikapitalistische, structuren doorbrekende roman, waarvan de held zijn baantje bij een reclamebureau of bij een multinational opgeeft om vormingsleider te worden of gemeenteraadslid of schrijver van stukken in de Nieuwe Linie.

Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes, Karel van het Reve,

Zoals alle buitenlanders zijn de Engelse bezoekers diep onder de indruk van ons perfecte vervoerssysteem: overdag brengt een intercity je ieder half uur in het hart van andere steden. Waar ter wereld wordt dat kunststuk vertoond? Regelmatig vergadert een Europees bestuur te onzent: deelnemers uit Madrid en Denemarken vertrekken 's morgens van hun haardsteden en kunnen de lunch bij ons gebruiken: het kost meer tijd van Heathrow in het centrum van London te komen dan van Schiphol via Duivendrecht naar de stad aan de Duitse grens.

NRC,

Heinric is de gewone spelling te onzent tot in de 15e eeuw en zelfs later, al was intussen in de volksmond een d geschoven tussen n en r, wat normaal is, zodat dan ook stilaan Heindric en Heinderick geschreven werd.

http://www.emmerechts.be/info.html

Deftige spreuken: Eén voor de fijnproevers: 'Zoen de wijnfles nà de kaas'. Eén voor de brave pastoors: 'Pastoortje op de buiten, veel Latijn en weinig duiten'. Variante voor één, die we ook kennen: 'Ogen open doen vlees braden'. Cats' kerseneters met grote heren klinkt: 'April en barons niet te betrouwen'. Bekend ook te onzent maar anders gezegd: 'Honger kent geen oudbakken brood'.

Miniaturen, Karel Jonckheere,