te zijner tijd


te zijner tijd 1.0

op het tijdstip dat voor iets geschikt, wenselijk of nodig is; op een gelegen tijdstip

Algemene voorbeelden


De machine is dan ook een prototype, dat te zijner tijd zijn plaats moet krijgen in een gestroomlijnd produktieproces.

NRC,

Jorritsma's getuigenis, rond het thema of zij [...] signalen over vooroverleg had ontvangen ('Nee, nooit') en akkoord was gegaan met een extra subsidie van 130 miljoen gulden voor de Schipholtunnel, liep uit op een oneindig gevarieerde uitvoering van de Tango Nescio - ik weet het niet: 'Moet u mij niet vragen, dat weet ik niet.' 'Daar moet u mij niet op aanspreken.' [...] 'U zult mijn mening daarover te zijner tijd horen als Tweede Kamer-lid.'

de Volkskrant,

Clonaid zegt binnenkort ook overleden huisdieren en renpaarden te gaan klonen. En voor 200 dollar per jaar kun je lichaamscellen laten invriezen, waaruit te zijner tijd nieuw weefsel gekweekt zou kunnen worden om allerlei ziektes te genezen. Ook die claim is op niets gebaseerd.

Trouw,

De waarde die u opbouwt doordat u een lijfrentepremie- of koopsom heeft gestort, zal te zijner tijd bestemd dienen te worden voor de aankoop van een lijfrente-uitkering.

http://www.geerts.nl/nieuwsbrief_zomer2000/belastingherziening2.html,

Acht hoofdverdachten kunnen te zijner tijd een dagvaarding verwachten.

NRC,

Als te zijner tijd het officiële plan ter inzage ligt, zal een nieuwe vergadering worden gehouden, waarin het plan diepgaand zal worden besproken, daar het in het werkterrein van de werkgroep is gelegen.

Meppeler Courant,