technisch assistent


technisch assistent 1.0

iemand die voor zijn beroep technisch ondersteunende werkzaamheden uitvoert door te werken met apparaten, systemen, gereedschap of laboratoriuminstrumenten e.d.

Algemene voorbeelden


Als Technisch Assistent [...] sta je in voor afwisselende activiteiten die zowel op terrein, in het labo als op kantoor plaatsvinden. * Je installeert het elektronisch materiaal, stelt het af en voert metingen uit [...]. * Je biedt technische ondersteuning [...] voor de organisatie van meetcampagnes en bij het beheer en onderhoud van het meetmateriaal. Dit houdt ook in dat je testen uitvoert om nieuwe meetapparatuur goed te keuren, je fouten in elektronische kaarten opspoort en herstelt, enzovoort. * Je verleent technische assistentie bij het beheer van het monitoringsysteem: hierbij horen een aantal taken op het niveau van de meettoestellen, de database en de applicatie (b.v. definiëren van de apparaturen, in dienst stellen of uit dienst nemen, oproepen opvolgen, afstellen, en voor bepaalde problemen ook ter plaatse interventies uitvoeren). * Je verwerkt de meetgegevens en stelt grafieken en tabellen op voor verdere analyse en rapportering.

http://www.eerste-job.stepstone.be/eerste-job.cfm?click=yes&id=847627,

De technisch assistent voert technisch ondersteunende werkzaamheden uit, verricht beheer- en administratieve werkzaamheden en neemt deel aan professionalisering. 3. Resultaatgebieden 1. Technisch ondersteunende werkzaamheden. * stelt de benodigde apparatuur op voor de demonstratieproeven; * stelt de benodigde apparatuur op voor de practica en stelt de daartoe benodigde materialen samen; * signaleert en verhelpt storingen van de apparatuur; * ziet toe op het gebruik van demonstratiemodellen, machines, gereedschappen, computers, e.d. * vervaardigt, onderhoudt en repareert (hulp)apparatuur, vervaardigt hulpconstructies aan apparaten, machines, instrumenten en/of past bestaande apparatuur aan; * vervaardigt lesondersteunende didactische demonstratiemodellen; * verricht reparaties aan lokaal, inventaris, speciaal meubilair, e.d. en vervaardigt aanpassingen; * onderhoudt en repareert machines, instrumenten, hulpmiddelen en technische installaties; * controleert, test en verricht de afregeling van mechanische en elektrische apparatuur; * stelt nieuwe machines op, verplaatst machines en verricht bijbehorende werkzaamheden; * controleert door derden verricht onderhoud en/of reparaties.

http://www.bondkbo.nl/files/Technisch%20assistent%20.pdf