technisch bestek


technisch bestek 1.0

(bouw, gebouwen en huisvesting; techniek en technologie)

deel van het bestek waarin de architect-ontwerper een gedetailleerde beschrijving van de technische aspecten van het werk geeft

Algemene voorbeelden


Controlepunten zijn o.a. het tijdstip van juridische levering van de grond, liefst voor er gebouwd wordt; zekerheden voor de koper voor kwalitatief goede afbouw; ook bij faillissement van de aannemer een betalingsregeling waarbij de koper niet voor meer betaalt dan ook daadwerkelijk af is; een duidelijke regeling over meer- en minderwerk; een duidelijke opleverdatum, met boeteclausule voor te late oplevering; een duidelijke bepaling over geschillen; een helder technisch bestek, zodat iedereen weet wat er in de prijs is opgenomen.

http://www.vanschaikcs.nl/

Schort hier iets met de opmaak van het technisch bestek?

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=1