terzelfder tijd


terzelfder tijd 1.0

((vooral) in België)

op hetzelfde moment; op hetzelfde ogenblik; in dezelfde tijd; tegelijkertijd; gelijktijdig; tegelijk
In België zeer gangbaar, maar sporadisch ook in Nederlandse, vooral twintigste-eeuwse, bronnen.

Algemene voorbeelden


Kan men het ambt van burgemeester of schepen behoorlijk vervullen en terzelfder tijd zijn taak van parlementslid voldoende behartigen?

De Standaard,

"Het duurde een halfuur, soms meer", citeert de krant een getuige die vanop het balkon van haar huis de wreedheden kon zien. "Soms smeten ze mensen levend van de brug, en schoten ze terzelfder tijd. Soms deden ze hen een eindje zwemmen en schoten dan."

De Standaard,

Er bestaan mensen die veel zaken terzelfder tijd kunnen afhandelen.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

Omdat de aantrekkende economische activiteit hogere inflatieverwachtingen schept, dalen de koersen van de overheidsobligaties en stijgt terzelfder tijd het rendement van de obligaties.

De Financieel-Economische Tijd,

Je kan niet terzelfder tijd filmacteur zijn en aan de Franse nationale politiek deelnemen.

De Standaard,

Ik deed m'n portemonnee in de heupzak, verloor 'm dus na twee dagen en raakte daarna een paar keer een tientje kwijt als ik op straat m'n zakdoek moest uitvouwen om m'n neus te snuiten. Terzelfder tijd ging het me opvallen dat verscheidene mannen van mijn generatie in het openbaar met een soort damestasje begonnen te verschijnen.

Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

De Minister die momenteel bevoegd is voor het vreemdelingenbeleid, is terzelfder tijd verantwoordelijk voor heel wat andere belangrijke materies die echter mijlenver verwijderd zijn van de vreemdelingenproblematiek.

http://www.wereldwijd.be/archief/9906-115.htm,

Vollards keuze was weloverwogen: hij vond Chagall de geschikte man voor die taak "omdat zijn esthetiek zeer verwant aan en in zekere zin afgeleid is van die van de La Fontaine, terzelfder tijd compact én subtiel, realistisch én fantastisch."

De Standaard,

Hij voelde zich vreemd in New York, en terzelfder tijd was hij er helemaal thuis.

Vliegen in een spinnenweb, Fernand Auwera,

In het begin van de Tang-dynastie (618-906) bleef het boeddhisme groeien en werd vooral de meditatieschool Chan (Zen in het Japans) snel populair. Ongeveer terzelfder tijd werd het boeddhisme in Tibet binnengebracht.

http://www.digilife.be/schoolnet/boeddhisme.doc

In de duisternis die viel direct na de bliksemflits, slaakte ik een kreet en nam de afstand tot de deur in drie grote sprongen, struikelde naar binnen en gooide ze in het slot, terwijl een groeiende storm van roffelende poten zich in mijn richting bewoog, dadelijk onderstreept door de eerste donderslag. Haast terzelfder tijd viel het licht uit en ook de telefoon bleek onbruikbaar.

Verzameld proza, Jotie T'Hooft,