thesaurie


thesaurie 1.0

((vooral) in België, financiële sector)

instelling of afdeling die belast is met het beheer van de financiën van een organisatie, een staat e.d.

Semagram


Een thesaurie…

is een instelling of een afdeling

 • [Organisatie of instelling] maakt deel uit van een organisatie, een staat e.d.
 • [Functie] is belast met het beheer van de financiën van een organisatie, een staat e.d.

  Algemene voorbeelden


  De Nationale Loterij steunt het Rode Kruis jaarlijks met een bedrag van anderhalf miljoen euro of 60 miljoen frank [...]. "Deze subsidie is belangrijk voor het Rode Kruis", zegt Yves Garnier, hoofd van de nationale thesaurie van de organisatie.

  http://www.gva.be/dossiers/-n/natlot/default.asp

  thesaurie 2.0

  ((vooral) in België, financiële sector)

  geheel van geldmiddelen van een organisatie, een staat e.d.

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Algemene voorbeelden


  Naast de belangrijke geldstromen die rechtstreeks de investeringen, de werking van de VHM zelf of de stortingen en afhalingen door de SHM’s op hun rekening-courant betreffen – en die een belangrijke impact hebben op de evolutie van de thesaurie – hebben nog andere elementen een weerslag op de financiële positie van de VHM.

  http://www.vhm.be/

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • thesauriebedrijf
  • thesauriebeheer
  • thesauriebeheerder
  • thesauriebehoefte
  • thesauriebewijs
  • thesauriefonds
  • thesauriegegeven
  • thesaurie-icb
  • thesauriemiddel
  • thesaurieplanning
  • thesauriepositie
  • thesaurieprobleem
  • thesaurieproblematiek
  • thesauriesituatie
  • thesaurievennootschap