tijdkrediet


tijdkrediet 1.0

((vooral) in België)

hoeveelheid tijd in de vorm van een tijdelijke arbeidsduurvermindering die een werknemer zonder dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt, mag opnemen om werk en privéleven beter te combineren; ook: de arbeidsregeling die hierin voorziet

Semagram


Tijdkrediet…

is een hoeveelheid tijd

 • [Functie] dient om werk en privéleven beter te combineren
 • [Duur] heeft doorgaans een duur van een aantal maanden tot een jaar
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] gaat gepaard met een tijdelijke vermindering of onderbreking van de arbeidsduur; biedt bescherming tegen beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  Algemene voorbeelden


  Als werknemer kan je tijdkrediet opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste als je tijdkrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een betere combinatie werk en gezin.

  https://www.acv-online.be/acv-online/Ik-zoek/Minder-werken/Tijdkrediet/tijdkrediet.html,

  De combinatie van werk en privé-leven wordt je te zwaar, je wilt er een jaartje tussenuit of hebt zin om nog wat te gaan studeren? Dat kan zonder dat je meteen ook je werk moet opzeggen. Vroeger ging je in loopbaanonderbreking, tegenwoordig neem je tijdskrediet. Tijdkrediet is een systeem waarbij je jouw loopbaan tijdelijk kan verminderen of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan je arbeidsovereenkomst. Na je tijdkrediet moet je dezelfde job of een gelijwaardige of vergelijkbare functie krijgen.

  http://www.jobat.be/nl/artikels/wat-is-tijdkrediet/

  Tijdkrediet is voor jonge ouders of mantelzorgers een essentiële aanvulling op de korte thematische verloven en zorgt ervoor dat ze de band met de arbeidsmarkt behouden. Ook werkgevers hebben baat bij tijdkrediet. Werknemers die minder stress ervaren door een haalbare combinatie, presteren beter en zijn minder vaak ziek. Tenslotte biedt het ook voordelen voor de maatschappij. Een samenleving moet ruimte geven om te kunnen zorgen. De vrijwillige verlicht bovendien de druk op de professionele zorgsector en de kinderopvang, die sowieso al met grote tekorten kampen.

  http://www.femma.be/nl/onze-visie/artikel/femma-wil-geen-beknibbeling-op-tijdkrediet,

  Vanaf de jaren '80 werd deze arbeidsduurvermindering individueler: de 38-uren week bleef overeind, maar via tijdkredieten en thematische verloven kunnen we minder werken.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/08/leve-moeder-over-moederschap-feminisme-en-de-dertig-uren-week,