tijdloosheid


tijdloosheid 1.0

toestand of eigenschap dat iets niet aan tijd is gebonden; in het bijzonder ook: het niet gekenmerkt of niet beperkt zijn door de normen, waarden, stijl of gebruiken van een specifieke tijd; het van alle tijden zijn

Semagram (extra betekenisinformatie)


Tijdloosheid…

is een eigenschap; is een toestand

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt hierdoor gekenmerkt dat iets niet aan tijd is gebonden of, in het bijzonder, niet de normen, waarden, stijl of gebruiken van een specifieke tijd volgt

  Algemene voorbeelden


  De tijdloosheid van de wiskunde maakt dat lezing van het werk van Gauss of Eisenstein uit het begin van de 19e eeuw even verfrissend kan zijn als goede wiskunde uit deze eeuw.

  http://www.math.leidenuniv.nl/~naw/serie5/deel03/sep2002/pdf/beukers.pdf,

  Tegen deze achtergrond van het verlaten bergdorp spelen later bijna al zijn verhalen zich af. Het heeft misschien iets te maken met tijdloosheid. Want het leven in zo'n dorp lijkt al sinds eeuwen onveranderd.

  De Standaard,

  Een groot deel van het vroege werk van Berghoef bestaat uit woonhuizen in Aalsmeer. Ze onderscheiden zich door de ambachtelijke verfijning en de archetypische eenvoud. Door hun ogenschijnlijke tijdloosheid zijn ze typerend voor het traditionalisme.

  NRC,

  Afwerkingen in roestvrij staal om het robuuste karakter en de tijdloosheid te benadrukken.

  http://www.boffi-groningen.nl/keukens/gallery/grandchef/01.html