tijdsbeeld


tijdsbeeld 1.0

de wijze waarop een historische periode zich vertoont in het samenstel van haar kenmerkende elementen zoals gebeurtenissen, toestanden, denkwijzen, zeden en gewoonten, normen, waarden, gebruiken enz.; ook: aanschouwelijke voorstelling van al wat een periode typeert; karakteristieke weergave, beeld van tijdsomstandigheden

Semagram


Een tijdsbeeld…

is een beeld

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is aanschouwelijk; is typerend in zijn weergave
 • [Object betroffen] heeft betrekking op de gebeurtenissen, toestanden, denkwijzen, zeden en gewoonten, normen, waarden, gebruiken enz. die een periode typeren

  Algemene voorbeelden


  In het algemeen wordt hier de studie van het schrift in al zijn ontwikkelingsvormen toegelicht [...]. De ontwikkeling van de Latijnse lettervormen en schriftsoorten tot aan de opkomst van de drukletter; ook de kalligrafie, of de 'kunst' van het schrijven en haar invloed op de vorm en esthetiek van de drukletter. Dit alles wordt belicht vanuit een brede cultuurhistorische visie, het tijdsbeeld en de hiermee verbonden economische ontwikkelingen.

  http://www.plantingenootschap.be/downloads/sg0103.pdf

  En hier raken we de kern van het probleem: het proces van digitalisering en virtualisering verandert ons tijdsbeeld in snel tempo.

  http://exit.sesuadra.org/archive/body/real/texts/hugo.htm,

  The letters of a family in the Wars of the Roses, dat in 1981 in Engeland verscheen en een uniek tijdsbeeld geeft van een Engelse familie in de 15de eeuw.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een tijdsbeeld creëren
  • een tijdsbeeld geven
  • een tijdsbeeld illustreren
  • een tijdsbeeld ophangen
  • een tijdsbeeld schetsen

  Van Aalten probeert met een reeks sfeerschetsen - die lukraak tussen het hoofdverhaal lijken te zijn ingestoken - een tijdsbeeld te creëren dat als een soort alibi voor de handelingen van de hoofdpersoon moet fungeren.

  http://home.wanadoo.nl/ewouw/thomasvanaalten.htm,

  Hij bladerde verder. Kennelijk had hij de agenda maar bij vlagen gebruikt. Soms gingen er weken voorbij zonder enige aantekening. Jammer was dat, anders had je een boeiend dagboek kunnen reconstrueren, dat een tijdsbeeld gaf van die roerige jaren '50.

  De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

  De verzameling documentaire stukken en beeldmateriaal, zoals foto's en prentbriefkaarten, illustreert het veranderende tijdsbeeld.

  http://www.brugge.be/archief/voorU.htm

  Amy Heckerling, die het scenario en de regie van Look Who's Talking I en II op haar actief heeft, wil zowel een tijdsbeeld ophangen als het portret van een tiener schetsen.

  De Standaard,

  De tentoonstelling schetst een mooi tijdsbeeld: de politieke omstandigheden worden belicht, we leren Agnes' opdrachtgevers en dan vooral de stedelijke overheid kennen, we ontdekken in welke artistieke kringen ze verkeerde en we zien talrijke documenten waarin haar naam opduikt.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een kaleidoskopisch tijdsbeeld
  • een somber tijdsbeeld
  • een uniek tijdsbeeld

  Een kaleidoskopisch tijdsbeeld van de eerste helft van deze eeuw en tegelijk een cynische kijk op de mens, zijn drijfveren en zijn (zeer gebrekkige) vermogen tot introspektie.

  De Standaard,

  In Apollo, een vergeten bioscoop tussen kleine winkels, zag ik daar op een mooie dag in mei Avant le Déluge, een toen schokkend melodrama over het moreel verval in bepaalde kringen. André Cayatte schetste een somber tijdsbeeld.

  NRC,

  "Op 1 januari 2000 [...] gaan alle Tilburgers op de foto. Deze foto's worden gemaakt in stemlokalen. Met behulp van de afdeling bevolking krijgen alle Tilburgers vier weken van te voren een oproepkaart." De geportretteerden krijgen hun foto ingelijst retour ('Ik was erbij op 1-1-2000'), en verder gaan de foto's na digitalisering de computer in. Wetenschappers beschikken dan over een uniek tijdsbeeld, waaruit allerlei selecties te maken zijn.

  NRC,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een schitterend tijdsbeeld
  • een treffend tijdsbeeld
  • het veranderende tijdsbeeld

  Postordercatalogi geven gratis een schitterend tijdsbeeld van de maatschappij. De jongste Wehkampcatalogus, 872 pagina's dik, alle pagina's full colour, vertelt ontegenzeggelijk meer over onze hedendaagse nationale identiteit dan alle opiniepagina's van de verzamelde dag- en weekbladen bij elkaar.

  NRC,

  Op sommige momenten schetst de documentaire een treffend tijdsbeeld.

  NRC,

  De verzameling documentaire stukken en beeldmateriaal, zoals foto's en prentbriefkaarten, illustreert het veranderende tijdsbeeld.

  http://www.brugge.be/archief/voorU.htm